Temel Seviye Test Uzmanlığı ve International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) Temel Seviye Test Uzmanı Sertifika Hazırlık Eğitimi

Temel Seviye Test Uzmanlığı ve ISTQB Temel Seviye Test Uzmanı Sertifika Hazırlık Eğitimi
Uluslararası test mühendisliği alanındaki en önemli sertifikasyon programı olan International Software Testing Qualifications Board (ISTQB)’un Foundation Level (FL) sertifikasyon sınavına hazırlanın.

Test ve kalite kontrol metodolojileri, teknikleri ve test otomasyon araçları konusunda uluslararası kabul görmüş güncel standartlara hakim olacağınız bu eğitim ile, Uluslararası test mühendisliği alanındaki en önemli sertifikasyon programı olan International Software Testing Qualifications Board (ISTQB)’un Foundation Level (FL) sertifikasyon sınavına hazırlanın. Ayrıca geniş ölçekli yazılım geliştirme projelerinin başarıya ulaşması için gereken test bilgi ve becerilerini pratik uygulamalarla kazanın

Fayda ve Kazanımlar
Global olarak belirlenen ve sektördeki en iyi uygulamaları yansıtan test ve kalite metodolojileri, teknikleri ve otomasyon araçları konularında uzmanlaşın,
ISTQB Foundation Certified Tester Foundation Level (CTFL) Level sertifikasyon sınavına hazırlanın,
Proje test süreçleri görevlerinin yönetilmesini öğrenin,
Proje test süreci maliyetlerinin düşürülmesi ve proje gecikmelerinin önlenmesini sağlayın,
Proje teslimatı olan ürünün kalitesinin artmasını sağlama becerilerini kazanın

Program
– Testin Temelleri
Test Neden Gereklidir?, Test Nedir?, 7 Temel Test Prensibi, Test Sürecinin Temelleri, Testin Psikolojik Boyutu, Etik Kurallar

– Yazılım Geliştirme Sürecinde Test
Yazılım Geliştirme Modelleri, Test Seviyeleri, Test Tipleri, Bakım Testleri

– Statik Test Teknikleri
Statik Test Teknikleri ve Test Süreçleri, Gözden Geçirme Süreci, Araçlar Aracılığı ile Statik Analiz

– Test Tasarım Teknikleri
Test Tasarım Süreci, Test Tasarım Tekniği Kategorileri, Spesifikasyona Dayalı Teknikler (Kara Kutu), Yapıya Dayalı Teknikler (Beyaz Kutu), Tecrübeye Dayalı Teknikler, Test Tekniklerinin Seçimi

– Test Yönetimi
Testlerin Organize Edilmesi, Testlerin Planlanması ve Efor Tahminleri, Test İlerlemelerinin İzlenmesi ve Kontrolü, Konfigürasyon Yönetimi, Risk ve Test İlişkisi, Hata Yönetimi

– Test Otomasyon Araçları

– Test Otomasyon Araçlarının Tipleri
Araçların Verimli Kullanımı, Potansiyel Faydaları ve Riskleri

Periyod: 3 GÜN (21 Saat) sınıf eğitimi


Kimler katılmalı: “Test Mühendisleri, İş Analistleri, Sistem Analistleri, Yazılım Uzmanları, Danışmanlar, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri / Yöneticileri, Kurumsal Mimarlar, Test süreçlerinde bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyen bireyler, Test süreçlerinde kariyer yapmak isteyen bireyler, Test, İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe Yöneticiler

*En yakın eğitim tarihi ve ücret için lütfen iletişime geçiniz.

Özel grup eğitimler

Bireysel Eğitimler