Team Perfection Programı

“Team Perfection Program, çevik ilkeleri ve Scrum tekniklerinin arkasındaki felsefeyi temel alarak yüksek kalitede ve değerli bir ürün inşa etme ve sunma aşamasında ustalaşma sağlayan bir atölye çalışmasıdır. Bu programda tüm Scrum takımının (Geliştirme Takımı, Scrum Master, Product Owner) bir arada olması, gerçek takım çalışmasının gücünü deneyimlemesi adına büyük değer sağlayacaktır.

Program İçeriği : 5 Modül

Modül 1

 • Team Dysfunctions
 • Agile Refresment
 • Agile Mindset
 • Frameworkler
 • Roller
 • Etkinlikler
 • Somut Çıktılar


Modül 2

 • Takım Oluşumu Egzersizleri
 • Self Managing Team
 • Cross Functional Team
 • T-Shape


Modül 3

 • Impediment Management
 • Bağımlılık Yönetimi
 • Karmaşık Çatışmaları Yönetme
 • Etkili Diyalog
 • Ekip Pozitifliğini ve Yaratıcılığını Artırmak


Modül 4

 • Kanban
 • Lean
 • Customer Journey
 • Think out of the box (Innovation)
 • Agile@Scaled (SAFe,Nexus,Sos,DA,Spotify,LESS)


Modül 5

 • PSM ( Professional Scrum Master) Eğitimi ve Sınav
 • PSM ( Professional Scrum Master) Soru Çözme
 • SM (Scrum Master) Perfection Sertifika Töreni ve Ödüller


Faydalar ve Kazanımlar:

Team Perfection Programı, katılımcıların takımdaki rolünü optimum düzeyde yerine getirmek için gerekli becerilerde ustalaşmasını sağlayacak ve eğitmenlerin farklı sektörlerdeki tecrübeleri ile farklı deneyimleri gözlemleme şansına sahip olacaklardır.

Eğitimin sonunda bu eğitime ait Katılım Sertifikası verilecektir.

Kimler katılmalı:

Geliştirme Takımı üyeleri
Scrum Takımı üyeleri
Scrum Masterlar
Enterprise Agile Koçlar
Proje Yöneticileri
PSD (Professional Scrum Developer) sertifikası almak isteyenler
Agile yaklaşımlar ve Scrum çerçevesinde uzmanlaşmak isteyen Danışmanlar ve Liderler”

Özel grup eğitimler

Bireysel Eğitimler