Jira Kullanıcı Eğitimi

Agile (çevik) olmak, hızlı olmak değildir. Agile (çevik) olmak değer yaratan ürün ya da hizmet üretmektir.
Dünya çevikleşiyor. Agile yöntemler waterfall yöntemleri geride bırakıyor.
– PMP® ve Agile sertifikalı uzman eğitmenlerimiz ile proje disiplinini içselleştirmek
– Yıllardır kullandığımız waterfall yöntemlerin, agile yöntemlerdeki yerini anlamak ve doldurmak,
– Scrum metodunu uygulayarak öğrenmek,
– En çok kullanılan agile aracı olan Jira’yı öğrenmek ve
– Yazılım teslimi ve altyapı sürecini otomatikleştiren DEVOPS kültürünü öğrenip uygulamak için kaçırılmayacak fırsat!

Eğitimde tüm süreçlerin ve  tanımlamaların doğru sıra ve senaryoları ile anlatılması hedeflenmektedir. Ayrıca eğitimi alan firma organizasyonun ihtiyaçları alınacak, bu ihtiyaca göre Jira uygulaması konfigüre edilecek,  yayınlanmış iş akışları üzerinden örnek proje uygulaması yapılacaktır.


Bu eğitimin sonunda katılımcılarımız :

Sertifikalarını online olarak yapılan sertifika sınavlarında %70 ve üzeri başarılı olmaları halinde “Başarı Sertifikası”, %70’in altında kalmaları takdirde “Katılım Belgesi” olarak alacaklardır.

Jira Kullanıcı Eğitimi (14saat)

 • İş tanımlama, atama ve yorumlama
 • Filtre, rapor ve dashboard hazırlama
 • Efor girişi ve raporlama
 • İş takibi, klonlama ve bağlantı hazırlama
 • Component ve versiyon yönetme
 • History, deadline, custom alan kullanma
 • Bulk kayıt güncelleme, taşıma ve statü değiştirme
 • Kayıt convert etme
 • Kayıt export etme

Yetkilendirme, Ekran ve İş Tipi  konfigirasyonlarının hazırlanması

 • İş Akış Modellerinin Hazırlanması
 • Task yönetimi
 • Test yönetimi
 • Hata yönetimi
 • Risk yönetimi
 • Ek Geliştirme yönetimi
 • ve Ek olarak talep edeceğiniz iş tipi yönetimleri
 • Component ve versiyon konfigirasyonlarının hazırlanması
 • Custom alan ekleme ve raporlama konfigirasyonlarının hazırlanması
 • İş akışı sürecine özel ekran tasarımının hazırlanması
 • Tüm sürecin prosedürlerinin hazırlanması
 • Periyod: 2 Gün (14 Saat Uygulamalı Sınıf Eğitimi)
 • Kimler katılmalı: Proje organizasyon yapılarında yer alan iş birimi ve teknik birim çalışan ve yöneticileri ilgili eğitime katılabilir. Daha önce konu ile ilgili bilgi sahibi olmak gerekmemektedir.

Özel grup eğitimler

Bireysel Eğitimler