İş Analizi Yönetimi Eğitimi

İş Analizi alanında uluslararası standartlara uygun olarak dizayn edilmiş tüm İş Analizi temel kavram ve süreçlerini uygulamalı olarak deneyimleyebileceğiniz, Uluslararası İş Analizi yöntem ve tekniklerini öğrenip çalışma alanlarında bu yöntem ve teknikleri uygulamak isteyenler için hazırlanmış bir eğitim programıdır.

İş analizi alanında çalışan tüm profesyonellerin alması gereken bu eğitimle katılımcılar, uluslararası en iyi iş analizi uygulamalarını öğrenirken, gerçek vakalar ile pratik yaparak süreci ve teknikleri benimserler.
Katılımcılarımız 2 günlük sınıf eğitimi ile International Institute of Business Analysis (IIBA)’nin Uluslararası geçerli İş Analizi uygulamalarını öğrenir bu bilgileri gerçek hayata uygulamak için gerekli bilgi ve becerileri kazanırlar.

Sertifikasyon

Bu eğitimin sonunda katılımcılarımız ALL4AGILE onaylı ”Katılım Belgesi” alacaklardır.

Amaç ve Program

İş Analizi alanındaki global standartlara hakim iş analizi uzmanları yetiştirmeyi ve bu alandaki profesyonellerin iş yapış kalitesini yükseltmeyi amaçlayan bu eğitimde;

  1. GÜN

-İş Analizine Giriş

İş Analizinin Önemi, International Institute of Business Analysis (IIBA), Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) ve İş Analizi Alanında Uluslararası Gelişmeler, İş Analizinin Tanımı ve İş Analistinin Rolü

-İş Analizi Temel Kavramları

Gereksinim Sınıflandırma Şeması, Gereksinimler ve Tasarımlar, Örnek Vakalar: Gereksinim, İhtiyaç, Tasarım ve Çözüm Kavramları, İş Analisti Temel Yetkinlikler

-Planlama Görevleri

İş Analizi Yaklaşımının Planlanması, Paydaş Katılımının Planlanması, İş Analizi Faaliyetlerinin Planlanması

-Gereksinim Yönetimi

Gereksinimlerin Ortaya Çıkarılması, Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi, Gereksinim İzlenebilirliğinin Sağlanması, Gereksinim Değişikliklerinin Değerlendirilmesi, Gereksinim Mimarisinin – İzlenebilirlik Matrisinin, Tamamlanması, Gereksinimlerin Teyidi

  1. GÜN

-Stratejik Analiz

Mevcut Durumun Analizi, İş Gereksinimlerinin Ortaya Çıkarılması, Gelecek Durumun Tanımlanması, Risklerin Değerlendirilmesi, Çözüm Alternatiflerinin Tanımlanması, Vizyon ve Kapsam Dokümanının Tamamlanması

-Gereksinim Analizi

Gereksinimlerin Detaylandırılması ve Modellenmesi, UML, Süreç Modelleme ve Use Case tekniklerinin kullanımı, Detay Analiz Dokümanlarının Tamamlanması, Gereksinimlerin, Modellerin Doğrulanması, Gereksinimlerin, Modellerin Onaylanması

-Çözümün Değerlendirilmesi

Geliştirme ve Test Süreçlerinde İş Analizi Aktiviteleri, Çözümün Değerlendirilmesi

-İş Analizi Perspektifleri

Çevik (Agile) Perspektif, İş Zekası Perspektifi, Bilgi Teknolojileri Perspektifi, İş Mimarisi Perspektifi, İş Süreçleri Yönetimi Perspektifi

-Ek Bilgiler

İş Analizi Bilgisinin İletişimi, Paydaş İş Birliğinin Yönetilmesi, İş Analizi Performans İyileştirmelerinin Belirlenmesi

-Eğitim Gözden Geçirme

Katılımcılarımız bu eğitim paketi sayesinde :

İş analizi süreç ve tekniklerini, global geçerlilik içerisinde en pratik şekilde öğrenecek,
Teori ve uygulamayı bir araya getirerek; roller ve temel bilgiler anlamında, Uluslararası İş Analizi pratikleri konusunda bilgi sahibi olacak,
İş Analizi standartlarını şirketlerinde uygulayabilmek için gerekli eğitimleri almış olacak.

Periyod : 2 Gün (14 saat)

Kimler Katılmalı : İş analistleri, sistem analistleri, süreç analistleri, süreç yöneticileri, proje yöneticileri, takım liderleri / yöneticileri, kurumsal mimarlar, iş analizi ve gereksinim yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyen bireyler, iş analizi ve gereksinim yönetimi alanlarında kariyer yapmak isteyen bireyler, iş analizi ekiplerini veya iş analizi süreçlerini yöneten orta ve üst kademe yöneticiler, bilgi teknolojileri yöneticileri.”

Özel grup eğitimler

Bireysel Eğitimler