IIBA Uluslararası İş Analizi, İş Analizi Teknikleri ve CBAP & CCBA Sertifikası Hazırlık Eğitimi

International Institute of Business Analysis – IIBA’nın Değişen Sertifikasyon Yapısıyla 35 Saatlik 3. Level İş Analistliği Certified Associate in Project Management – CBAP & Certification of Capability in Business Analysi – CCBA Sertifikasını karşılayan eğitim uzman eğitmen kadrosu ile ALL4AGILE’de

Uluslararası İş Analizi yöntem ve tekniklerini öğrenip, global sertifikalı İş Analizi Profesyoneli olmak isteyenler için hazırlanmış bir programdır.
İş analizi alanında çalışan tüm profesyonellerin alması gereken bu eğitimle katılımcılar, uluslararası en iyi iş analizi uygulamalarını ve iş analizi tekniklerini öğrenirken, gerçek vakalar ile pratik yaparak süreci ve teknikleri benimserler.
Katılımcılarımız 3 günlük sınıf eğitimi ile IIBA’in Uluslararası geçerli İş Analizi uygulamalarını öğrenir ve CBAP & CCBA sertifikası için gerekli bilgi ve becerileri kazanırlar.

3 Gün 21 Saat süren sınıf eğitiminin ardından katılımcılarımız;
• 180 Gün boyunca mobil ya da desktop olarak katılabilecekleri e-öğrenme ile CBAP & CCBA hazırlık tekrar eğitimine ve deneme sınavlarına,
• İş analizi teknikleri eğitimine,
• Sınıf eğitiminin tekrarına katılırlar.
Bu sayede 180 gün boyunca zaman ve mekandan bağımsız olarak sınıf eğitimini tekrar edebilir ve global geçerli iş analizi profesyoneli sertifika sınavına hazırlanabilirler.
Bu modelin en önemli faydası, sınıf eğitiminde öğrenilenlerin gerçek hayatla eş zamanlı olarak tekrar edilebilmesi ve bilginin kullanılabilir hale gelmesidir.

Sertifikasyon

Bu eğitimin sonunda katılımcılarımız :

IIBA Uluslararası İş Analizi PEM360-TheBAsolutions Sertifikası
IIBA İş Analizi Teknikleri PEM360-TheBAsolutions Sertifikası
Sertifikalarını; her eğitim sonunda yapılan sertifika sınavlarında %70 ve üzeri başarılı olmaları halinde “Sertifika”, %70’in altında kalmaları takdirde “Katılım Belgesi” olarak alacaklardır.

Amaç ve Program

İş Analizi alanında IIBA’nin Global standartlarına hakim iş analizi profesyoneli yetiştirmeyi ve global sertifikası ile bu alandaki profesyonellerin iş yapış kalitesini yükseltmeyi amaçlayan toplam 35 saatlik eğitimde;

1. GÜN

– İş Analizinin Önemi ve CBAP®/CCBA® Sertifikasyon Programı

İş Analizinin Önemi, IIBA, Business Analysis Body of Knowledge – BABOK ve İş Analizi Alanında Uluslararası Gelişmeler, İş Analizinin Tanımı ve İş Analistinin Rolü

– İş Analizine Giriş

İş Analizinin Önemi, İş Analizi Temel Kavramları, İş Analistinin Rolü, İş Analistinin Temel Yetkinlikleri, BABOK®’un Amacı ve Yapısının İncelenmesi

– İş Analizi Temel Kavramları

İş Analizi Çekirdek Konsept Modeli, Anahtar Terimler, Gereksinim Sınıflandırma Şeması, Paydaşlar, Gereksinimler ve Tasarımlar, Örnek Vakalar: Gereksinim, İhtiyaç, Tasarım ve Çözüm Kavramları

– İş Analizi Planlama ve İzleme

İş Analizi Yaklaşımının Planlanması, Paydaş Katılımının Planlanması, İş Analizi Yönetişiminin Planlanması, İş Analizi Bilgi Yönetiminin Planlanması, İş Analizi Performans İyileştirmelerinin Belirlenmesi, Teknikler ve Örnek Vakalar: İşlevsel Ayrıştırma,, Tahminleme, Paydaş Listesi, Paydaş Haritası, Personalar, RACI (Sorumluluk Matrisi), Öğrenilmiş Dersler, Örnek Soru Çözümleri

2. GÜN

– İş Analizi Bilgilerini Ortaya Çıkarma ve İş Birliği

Bilgileri Ortaya Çıkarma için Hazırlık, İş Analizi Bilgilerinin Ortaya Çıkarılması, Bilgileri Ortaya Çıkarma Sonuçlarının Teyit Edilmesi, İş Analizi Bilgisinin İletişimi, Paydaş İş Birliğinin Yönetilmesi, İş Analizi’de Karşılaşılabilecek Paydaş Karakterisitikleri, Ortaya Çıkarma Çalışmalarında En Çok Yapılan Hatalar, Teknikler ve Örnek Vakalar: Kıyaslama, Market Analizi, Doküman Analizi, Arayüz Analizi, Gözlem, Beyin Fırtınası, Anket, Mülakatlar, Çalıştaylar, Örnek Soru Çözümleri

– Gereksinim Yaşam Döngüsü Yönetimi

Gereksinim İzlenebilirliğinin Sağlanması, Gereksinimlerin Sürdürülmesi, Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi, Gereksinim Değişikliklerinin Değerlendirilmesi, Gereksinimlerin Onaylanması, Gereksinim Yönetim Araçları, Teknikler ve Örnek Vakalar: İzlenebilirlik Matrisi, Backlog Yönetimi, Önceliklendirme, Örnek Soru Çözümleri

– Strateji Analizi

Mevcut Durumun Analizi, Gelecek Durumun Tanımlanması, Risklerin DeğerlendirilmesiDeğişim Stratejisinin Tanımlanması, Teknikler ve Örnek Vakalar: SWOT Analizi, İş Yetkinlikleri Analizi, Kök Neden Analizi, Balık Kılçığı Diagramı, 5 Neden Analizi, Risk Analizi, Satıcı

Değerlendirme, RFI-RFQ- RFP, İş Vakaları (Business Cases), Finansal Analiz, Örnek Soru Çözümleri

3. GÜN

– Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımlaması

Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Modellenmesi, Modelleme Kategorileri, Süreçlerdeki Geliştirme Fırsatları, Gereksinim Yazma İpuçları, Gereksinimlerin Doğrulanması, Gereksinimlerin Onaylanması, Gereksinim Mimarisinin Tanımlanması, Tasarım Seçeneklerinin Tanımlanması, Potansiyel Değerin Analizi ve Çözüm Tavsiyesi, Teknikler ve Örnek Vakalar: Süreç Modelleme, UML, Use Case Modelleme, Gözden Geçirmeler, Örnek İş Analizi Dokümanları, Hangi Doküman Ne Zaman Kullanılmalı, Örnek Vakalar: Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımlanması Teknikleri, Örnek Soru Çözümleri

– Çözümün Değerlendirilmesi

Çözümün Performansının Ölçülmesi, Performans Ölçümlerinin Analizi, Çözüm Kısıtlarının Değerlendirilmesi, Kurum Kısıtlarının Değerlendirilmesi, Çözümü Değerinin Arttırılması için Gerekli Eylemlerin Tavsiyesi, Örnek Soru Çözümleri

– Eğitim Konuları Genel Değerlendirme

– Uygulamaya Yönelik Öneriler

E-eğitim Programı (14 Saat)

Bölüm 1 Sınıf Eğitimi Tekrar :

Sınıf Eğitimi Değerlendirme Anketleri

 • Eğitimin amaç, kapsam ve hedefini anlatan giriş yazısı
 • Giriş ön test – vidyo – son test
 • İş Analizi Anahtar Konseptler ön test – vidyo – son test
 • İş Analizi Planlama ve İzleme ön test – vidyo – son test
 • İş Analizi Bilgilerinin Ortaya Çıkarılması ve İşbirliği ön test – vidyo – son test
 • Gereksinimler Yaşam Döngüsü ön test – vidyo – son test
 • Strateji Analizi ön test – vidyo – son test
 • Gereksinim Analizi ön test – vidyo – son test
 • Çözümün Değerlendirilmesi ön test – vidyo – son test
 • Temel Yetkinlikler ön test – vidyo – son test
 • Perspektifler ön test – vidyo – son test
 • E-Eğitim Anketi
 • Eğitim Sertifika Sınavı
 • 200 Soruluk İngilizce CBAP® Deneme Sınavı


Bölüm 2 IIBA Uluslararası İş Analizi Teknikleri E-Eğitimi

 • Eğitimin amaç, kapsam ve hedefini anlatan giriş yazısı
 • Süreç Modelleme ön test – vidyo – son test
 • Kullanım Vakası ve Senaryolar ön test – vidyo – son test
 • İş Gerekçesi ön test – vidyo – son test
 • Birikmiş işler listesi (backlog) yönetimi ön test – vidyo – son test
 • Veri madenciliği ön test – vidyo – son test
 • Veri modelleme ön test – vidyo – son test
 • Kök neden analizi ön test – vidyo – son test
 • İş kuralı analizi ön test – vidyo – son test
 • İş birliği oyunları ön test – vidyo – son test
 • Karar analizleri ön test – vidyo – son test
 • Arayüz analizi ön test – vidyo – son test
 • Kabul ve değerlendirme kriterleri ön test – vidyo – son test
 • Zihin haritalama ön test – vidyo – son test
 • Prototiplendirme ön test – vidyo – son test
 • Kapsam modellemesi ön test – vidyo – son test
 • E-eğitim Anketi
 • Eğitim Sertifika Sınavı


Tekrar döngüsü :

E-eğitimler tamamlandıktan ve sertifikalarınızı aldıktan sonra, 180 gün boyunca tüm eğitimleri tekrar izleyebileceksiniz.

Tekrar eğitimlerinde ön ve son testler, anketler, sertifika ve deneme sınavları olmayacaktır. Sadece videoları izleyebilecek ve videoları izlerken soru soru sorabileceksiniz.

IIBA – CBAP® Sertifika Sınav Detayları

Son 10 yılda en az 7.500 saat iş deneyimine sahip olunması gerekmektedir. Bu saatler içinde bulunmak IIBA tarafından belirlenmiş 4 bilgi alanında az 900 saat analiz tecrübesi gereklidir.
2 uzman kişiden referans talep edilmektedir.
Son 4 yılda toplam 35 saat IIBA onaylı bir eğitim alınmış olmalıdır.
Sınav dili İngilizce’dir.
120 sorudan oluşmaktadır. Sorular çoktan seçmelidir ve örnek olaylar(case study) üzerinden sorulmaktadır.
3,5 saat sürmektedir.

IIBA – CCBA® Sertifika Sınav Detayları

Son 7 yılda en az 3.750 saat iş deneyimine sahip olunması gerekmektedir. Bu saatler içinde bulunmak IIBA tarafından belirlenmiş 2 bilgi alanında az 900 saat veya 4 bilgi alanında en az 500 saat analiz tecrübesi gereklidir.
2 uzman kişiden referans talep edilmektedir.
Son 4 yılda toplam 21 saat IIBA onaylı bir eğitim alınmış olmalıdır.
Sınav dili İngilizce’dir.
130 sorudan oluşmaktadır. Sorular çoktan seçmelidir ve senaryolar üzerinden sorulmaktadır.
3 saat sürmektedir.

Katılımcılarımız Bu eğitim sayesinde ;

İş analizi süreç ve tekniklerini, global geçerlilik içerisinde en pratik şekilde öğrenecek,
Teori ve uygulamayı bir araya getirerek; teknikler, roller ve temel bilgiler anlamında, IIBA Uluslararası İş Analizi ve İş Analizi teknikleri konusunda bilgi sahibi olacak,
CBAP® & CCBA® sertifikası için gerekli eğitimleri de almış olacak.
Periyod : 3 Gün (21 saat) sınıf eğitimi + 14 saat e-eğitim

Kimler Katılmalı : İş analistleri, sistem analistleri, süreç analistleri, süreç yöneticileri, proje yöneticileri, takım liderleri / yöneticileri, kurumsal mimarlar, iş analizi ve gereksinim yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyen bireyler, iş analizi ve gereksinim yönetimi alanlarında kariyer yapmak isteyen bireyler, iş analizi ekiplerini veya iş analizi süreçlerini yöneten orta ve üst kademe yöneticiler, bilgi teknolojileri yöneticileri.

*En yakın eğitim tarihi için lütfen iletişime geçiniz.

Özel grup eğitimler

Bireysel Eğitimler