Uluslar Arası Gereksinim, Kapsam ve Değişiklik Yönetimi Sertifikasyon Programı

Katılımcılarımız, gereksinim, kapsam ve proje süresince karşılaşacakları değişiklikleri, uluslararası en iyi iş analizi tekniklerini ile yönetmeyi öğrenirken, gerçek vakalar ile de pratik yaparak süreci ve teknikleri tam olarak benimseyecekler.

Program
1.GÜN

– Kapsam Yönetim Planının Oluşturulması
Kapsam Yönetim Planının İçeriği, Kapsam Yönetim Planı ve Proje Yönetim Planı İlişkisi, Project Management Body of Knowledge (PMBOK) PY Süreci ve IIBA İş Analizi Bilgi Alanları Karşılaştırması, Kapsam Yönetim Planının Oluşturulması, Gereksinim Yönetim Planı, Paydaşların Yönetilmesi, Uygulama1: Örnek Kapsam Yönetim Planı Hazırlanması, Uygulama2: Gereksinim Yönetim Planı

– Gereksinimlerin Belirlenmesi
Araç ve Teknikler, Kullanım Durumu (Use Case) Diyagramı (UML), Uygulama3: Kullanım Durumu (Use Case) Oluşturma, Aktivite Diyagramı (UML), Uygulama4: Aktivite Diyagramı (UML) Oluşturma, Aktivite Diyagramı (UML), Veri Modellemesi – Entity Relationship Diyagram, Uygulama5: Veri Modellemesi – Entity Relationship Diyagram, Veri Modellemesi – Class Diyagram (UML), Gereksinim Dokümantasyonunun Hazırlanması, Uygulama6: Örnek Gereksinim Dokümantasyonunun Hazırlanması, Gereksinim İzlenebilirliğinin Sağlanması, Uygulama7: İzlenebilirlik Matrisi İncelemesi ve Hazırlanması

2.GÜN

– Proje Kapsam Bildiriminin Oluşturulması
Proje Kapsam Bildirimi Dokümanının Bölümleri, Uygulama8: Proje Kapsam Bildirim Dokümanının Hazırlanması

– İş Kırılım Yapısının (İKY) Oluşturulması
İKY’nin Projedeki Önemi, İKY Hazırlama Yaklaşımları, Uygulama9: Örnek İKY Hazırlanması, İKY Sözlüğü, Uygulama10: İKY Sözlüğü

– Proje Kapsam Temel Çizgisinin Oluşturulması
Proje Kapsamının Onaylanması, Proje Ölçüm Çizgileri ve Kapsam Temel Çizgisi İlişkisi

– Gereksinim ve Kapsam Değişiklik Yönetimi
Proje Entegre Değişiklik Kontrol Sistemi, Değişiklik Talebi Hazırlama ve Etki Analizi, Uygulama11: Örnek Değişiklik Talebi Doldurulması ve Etki Analizi

– Çözümün Onaylanması
Proje Teslimatları ve Kullanıcı Kabul Testleri

Periyod: 14 Saat Sınıf Eğitimi

Kimler katılmalı: İş Analistleri
Sistem Analistleri
Süreç Analistleri, Süreç Yöneticileri
Proje Yöneticileri
Takım Liderleri / Yöneticileri
Kurumsal Mimarlar
İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyen bireyler
İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında kariyer yapmak isteyen bireyler
İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe Yöneticiler, Bilgi Teknolojileri Yöneticileri

Özel grup eğitimler

Bireysel Eğitimler