Değerlendirme Aşaması

Öncelikle kuruluşunuzun Agility (Çeviklik) seviyesinin belirlenmesi için bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Agile (Çevik) metodolojilere sorunsuz ve dengeli bir geçiş yapmanız ile sorumlu olan Agile (Çevik) Koçlarımız ve Yöneticilerimiz, bu değerlendirmeyi kullanarak ve kurumunuzun kültürünü, takım dinamiklerin, yapısını ve kullandığınız teknolojileri ve araçları göz önüne alarak uygun Agile (Çevik) pratikleri ve araçları belirleyeceklerdir.

Bu değerlendirme, sonuçların geçerliliğini artırmak adına kurumun tüm hiyerarşik seviyelerinden katılımın olacağı çalışan anketlerinden oluşmaktadır. Bu anketlere ek olarak takımlar ile mülakatlar ve üst yönetim ile toplantılar gerçekleştirilecektir.

Bazı değerlendirme sonuçları şunlardır:

Kurumun Agility (Çeviklik) seviyesi

Kurumunuzun projelerinde uygulaması en uygun Agile (Çevik) pratikleri hangileridir?

Kurumunuz hangi Agility (Çeviklik) seviyesine ulaşmayı hedeflemelidir?

Kurumunuz daha üst bir Agility (Çeviklik) seviyesine ulaşmak için gereken temeli oluşturmak için neler yapabilir?

Kurum kültürünün, takım yapısının ve bunların yanında mevcut süreçlerin belirlenmesi

Kurumunuz, mevcut kültürü göz önüne alındığında daha Agile (Çevik) bir kültür ve zihniyete nasıl erişebilir?

Takımları daha işbirlikçi ve şeffaf bir çalışma şekli oluşturmak adına kültürlerinin dönüşmesi için nasıl destekleyebiliriz?

Mevcut geliştirme süreçlerinizin hangi parçaları etkin olarak çalışmakta ve bu süreç parçalarını Agile (Çevik) pratikleri kullanarak nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Agile (Çevik) metodolojilerin benimsetecek ana itici güçlerin belirlenmesi  

Nerede daha Agile (Çevik) ve Lean (Yalın) olmak istiyorsunuz? Ve neden?

Kurum yöneticilerinin kritik olduğunu belirledikleri hangi iyileştirme alanlarında Agile (Çevik) benimsenmesi bir fark yaratabilecektir?

İş amaçları ve vizyonları

Başarılı bir Agile (Çevik) benimsenmesinin hangi iş amaçları ve yararlarını elde edeceğini düşünüyorsunuz?

Agile (Çevik) metodolojilerin benimsenmesinin başarı kriterleri hangileridir? Agile (Çevik) benimsenmesinin çıktılarını ne zaman başarılı olarak nitelersiniz?

Agile (Çevik), kurum amaçlarının gerçekleştirilmesini nasıl destekleyebilir?

Bilgi / Teklif Al

    Danışmanlık Hizmetlerimiz