Yazı Dizisi- Profesyonel Proje Yönetimi: Neden İş Hayatında Gereklidir? Bölüm II

Proje Yönetimi Sertifikası

Proje Yönetimi sertifikaları, genellikle proje yöneticilerine kariyer yolunda yardımcı olur çünkü potansiyel adayların, proje yönetiminin temel prensiplerini ve pratiklerini öğrenmesini sağlar. Proje yöneticileri enstitüsünün(PMI) PMP sertifikası en çok bilinen ve proje yöneticilerinin PMBOK kitabına göre eğitildiğini refere eden bir sertifika programıdır. PMBOK, proje yönetimi metodolojisini PMI bakış açısıyla anlatan, en güncel uygulamaların yer aldığı 5 süreç, 10 bilgi alanından oluşan bir kitaptır. Bir diğer popüler sertifika programı da Prince2’dir. İngilizlerin kullandığı Prince2, süreçlerin ve tekniklerin toplandığı İngiltere hükümetinin sponsorluğunda hayata geçirilen proje yönetimi metodolojisidir. 

Metodolojiler:

Projeler birden fazla yolla, farklı uygulamalar ile sürdürülebilir. Tüm projeler başlar, planlanır, uygulanır ve kapanır. İşin zorluğu ise daima detaylarda gizlidir.

İşte dünyadaki proje yöneticileri tarafından uygulanan PMI ve PRINCE2 dışındaki popüler metodolojiler:
Waterfall methodu: Bu method projenin başında, projenin ihtiyaçlarına ve projeden beklenenlerin sıralı dizaynına önem verir. Projenin konsept belirlemeden itibaren her aşaması kademelendirilir. Bu kademelendirme projenin başlatılması, analizi, test edilmesi ve uygulanması kısımlarını içerir. Bu metodoloji temel olarak inşaat ve üretim endüstrilerinden ortaya çıkmıştır. Şu anda yazılım geliştirme alanında da uygulanmaktadır.
Agile Scrum Methodu: Waterfall metodolojisinin aksine, Agile yazılım geliştirmede iteratif ve çoğalan popüler bir sistemdir.  Methodun temelinde belli periyodlarda, belirlenen miktarda işin tamamlanması prensibi vardır. Her dönem gelişerek planlanır. Sonunda üründen kazanç elde edilir ve bir sonraki aşama da aynı şekilde devam eder.
Diğer yetenekler

Proje yönetimi teknikleri ve metodolojilerini bilmenin yanı sıra, başarılı proje yöneticileri aşağıdaki yeteneklere de sahip olmalıdır: 

• Diplomasi
• İş hakkında teknik bilgi
• İşin önceliklerini belirtmek için gerekli olan iletişim yeteneği
• Yeni fikirlere açık olmak
• Uzlaşma yeteneği ve eleştirel bakış açısı

Sonuç olarak, iyi yönetilmiş projeler sadece firmanın hedeflerine ulaşmasını değil aynı zamanda harcanan zamanın ve paranın en aza indirgenmesine yardımcı olur. Kendini işine adamış iyi bir proje yöneticisi hepsini aynı anda görebilen ve yönetebilen yöneticidir.

Blog Kategorileri