Yazı Dizisi- Profesyonel Proje Yönetimi: Neden İş Hayatında Gereklidir? Bölüm I

Projeler bir organizasyonu daha iyiye götürebildiği gibi aynı zamanda geriye de götürebilir. Eğer projeler başarılı bir şekilde tamamlanırlarsa, verimliliği ve karı ciddi oranda arttırırlar. Yarım kalmış veya başarısız olmuş projeler ise zaman, para ve enerji kaybına yol açıp organizasyonu geri götürürler. Bugünün iş yaşamında,  projelerin başarısız olması, başarılı olmasına oranla daha kolaydır. Eğer projeler organizasyonun farklı açılarına dokunuyorsa aktif olarak sahiplenilmeli, kontrol edilmeli ve yönetilmelidirler.

Profesyonel Proje Yönetimi: 

Bu sebeplerle profesyonel proje yönetimi prensipleri ve metodolojileri önemlidir. Yıllar geçtikçe, proje yönetimi görevi planlamayı, koordinasyonu, geleceği görmeyi ve inşaattan yazılım geliştirme alanlarına kadar projeler yapmayı gerektiren bir meslek haline gelmiştir. Günümüzde proje yöneticileri, riski tanımlarken ve problemleri çözerken aynı zamanda farklı takımları yönetmek, projenin kapsam, bütçe ve zaman sınırları içinde kalmasını sağlama üzere eğitim almış ve sertifikalanmıştır.

Proje Yönetimi Tarihçesi:

1950’lerde, teknolojik ve yönetimsel gelişmelerin artması ile birlikte, daha resmi proje yönetimi süreçleri ve yapıları ortaya çıkmaya başlamıştır.  O zamanlarda kimse bilindik Gantt tabloları ile uğraşmıyordu fakat kritik yol teoremi veya PERT teknikleri ile projelerini tamamlıyorlardı. Ayrıca, yeni araçlar projelerin maliyetini hesaplamak ve kaynakların kullanımını yönetmek için kullanılmaya başlandı.

1970’lerle birlikte, proje yönetimi farklı bir alanda gelişmeye başladı. Bu günlerde, proje yöneticileri daha çok büyük takımların ve küçük grupların koordinasyonunu sağlayan senfoni orkestralarını yöneten şefler gibiydi. Tıpkı orkestradaki gibi nasıl herkes birlikte uyum içinde çalabilirse, proje de aynı şartlarda herkesin katılımı ile başarı sağlar. Nasıl ki şef eksik olduğunda, orkestrada gürültü ve uyumun bozulması için risk oluşuyorsa, projelerde de aynı şekilde liderin eksikliği hatalı süreçlere yol açacaktır…
Proje Yönetiminin temelleri: 

Projeler günlük işlerden farklı olarak, başlangıcında, ortasında ve sonunda ayrı ayrı belirli bilgi birikimi ve çaba ister. Bitiş çizgisi genelde  projelerde ulaşılması planlanan hedefi ifade eder, bu amaç yeni bir ürün, program veya süreç olabilir. Proje yöneticileri planlar, organize eder ve tabi ki kaynakları projenin zamanında ve belirli bir bütçe ile bitmesi için yönetir. Bu iş için pek çok yazılım aracı olmasına rağmen, proje yöneticileri genel olarak yıllardır edindiği deneyimlere ve aldığı resmi eğitimlere dayanarak  kendileri karar vermeyi tercih ederler.

Blog Kategorileri