Sprint Planı Nasıl Yapılmalı ?

Sprint Planı, Ürün Sahibi tarafından aktarılan taleplerin 2-3 haftalık periyotlar halinde gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik belirlenen plandır. Planın çıkarılması sürecinde Ürün Sahibi, Scrum Master ve Scrum ekibinin katıldığı Sprint Planlama Toplantıları gerçekleştirilir. Bu toplantılar genellikle Ürün Sahibinin taleplerini takım ile paylaştığı ve takımın Ürün Sahibi tarafından aktarılan talepleri işlere kırdığı ve eforladığı ayrı toplantılar halinde yürütülür.

İlk toplantı için Ürün Sahibi toplantıya kullanıcı hikayalerini ve talepleri belirlemiş şekilde ürün kataloğu hazır olarak gelmelidir ve toplantı başlangıcında sprintin hedefini ve beklentilerini net olarak açıklamalıdır. Ürün Sahibi ve takımın kullanıcı hikayelerinin kapsamının üzerinden birlikte geçmeleri, toplantının soru-cevap halinde ilerlemesi ve hikayelerin anlaşılıp anlaşılmadığının teyit edilmesi takımın daha sonraki aşamada işlere ayrıştırmak üzere bu kapsamı iyi anlaması açısından son derece önemlidir. Bir diğer önemli konu ise bu toplantılar esnasında ürünün kabul ölçütlerinin belirlenmiş olmasıdır.

Daha sonra yapılacak toplantı ise Scrum takımının kendi içinde yaptığı ve Ürün Sahibi tarafından iletilen kullanıcı hikayeleri işlere kırılarak tahmini sürelerinin verildiği toplantıdır. Sürelerin tahmin edilmesi için oylama yöntemi (Planning Poker) kullanılabilir. Takım öncelik ve kapasiteyi göz önünde bulundurarak sprint içerisinde yapacağı işleri Sprint kataloğu halinde belirler. Sprint içerisine alınacak işler Ürün Sahibi ’ne bildirildikten sonra taahhüt niteliği kazanacağı için bu noktada dikkat edilmesi gereken konu işlerin hangi boyutta kırıldığı ve Sprint başarısının ölçülmesi için verilen hedefin bununla uyumlu olmasıdır. Örneğin; bir takıma 2 haftalık bir sprint içerisinde 10 iş tamamlama hedefi veriliyor ise işler kırılırken hedefin üzerinde skor getirebilecek şekilde küçük parçalara ayrıştırılması ilk aşamada takımın başarısını yüksek gösterse de takımın hızının ölçümlenmesi ve bir sonraki sprintler için tahminleme bilgisi vermesi açısından doğru bir yaklaşım değildir. İşin ne kadar bölüneceği ve işin tanımının doğru yapılması Ürün Sahibi’nin ilettiği kullanıcı hikayelerini doğru anlayarak ve takımın geçmiş sprintlerdeki hızı ile öngörü yaparak mümkün olur.

Sprint planlamasının başarısı toplantı esnasında yapılması gerekenlerin uygulanması kadar başarıyı etkileyecek problemlerin ne şekilde çözüldüğü ile de ilgilidir. Bu tip sorunlara; Ürün Sahibi’nin toplantıya hazırlıksız katılması yada katılmadan taleplerini sadece yazılı olarak iletmesi, kabul ölçütlerinin net belirlenmemiş olması, Ürün Sahibi’nin süre tahminlemelerini etkilemeye çalışması gibi durumlar örnek gösterilebilir. Bu gibi sorunlar karşısında Scrum Master’ın devreye girmesi, gerekli gördüğü noktalarda Ürün Sahibi ‘ne Scrum konusunda bilgi vermesi gerekmektedir. Özellikle Scrum metodolojisini yeni devreye almış kurumlarda teknikler benimsenene kadar Scrum Master’ın hem Ürün Sahibi hem de ekip üyelerine desteği daha da önem kazanmıştır.

Blog Kategorileri