Senaryolar ve Gelişim

Senaryolar organizasyonel gelişim, test etme ya da politika planlaması için geliştirme süreci olarak tanımlanır. İşleme ve planlama senaryolarının formları organizasyonlar için uzun dönemli planlarda netice verebilir ve doğal olarak esnektir.
Geniş çaplı kurumların üst düzey yöneticileri karar verme konusunda ikilemde kaldıkları taktirde kararlarının binlerce hayatı etkilemekle sonuçlanacağını bilirler. Basit uygulamalar, bu büyüklüğü belirsiz hale getirdiği zaman artık basit değildir.

Senaryolar ve bir senaryonun planlama adımları yöneticilerin ve uygulayıcıların doğru seçimi yapmalarına yardım eder. Bu gibi problemler genellikle uzun dönemli neticelere gebedir. Senaryolardan aynı zamanda üst düzey yönetim ve organizasyon faydaları için olduğu kadar kişisel iş kullanımı için de faydalanılmaktadır.

Senaryolar İçin Gelişim Kullanımları

En iyi çıktıyı ön görmek için her birinin gelecekle ilgili farklı bir hikayeyi incelediği çoklu senaryolar oluşturulabilir. Büyük ölçekli senaryolarda her biri belirgin alanın farklı türlerini modeller; ki gelecek jenerasyonlar hayatta kalmalı ve çalışmalıdır. Senaryoları planlamanın doğrudan amacı oluşabilecek ileriki olayları kesin bir biçimde saptamayıp bunu yerine ileriki olayları kesin bir yöne itebilecek geniş ölçekli kuvvetleri belirlemektir. Bu kuvvetleri görünür hale getirmek, (eğer karar verildiyse) ne zaman olacağının onaylanması ve hazırlığının yapılması senaryonun maksadıdır.

Senaryoları tümü bugün için en doğru kararı vermeye yardımcı olmakla ilgilidir. Adımları planlamak odak karar ve konuları tanımlamakla başlar. Senaryolar için yüzlerce hikaye kullanılabilir, ancak gelecek için önemi olan hikayeleri seçerek sürece başlamak en iyi karardır. Konular, senaryo oluşturma süreci boyunca bir uygunluk testi olarak kullanılabilir.

Geleceği şekillendiren dinamikler tanımlanabilir ve senaryo kullanımları ile anlaşılabilir. Nüfusla alakalı konular gibi sosyal dinamikler, ekonomik konular (ekonomiyi şekillendiren kuvvet ve trendler), politik konular (seçimsel) ve teknolojik konular (genelde doğrudan) ayrıca tanımlanabilir. Az da olsa, senaryolar belirsizlikler olmadan olmaz. Bu belirsizlikler senaryonun odak konusu için anahtar olarak kullanılabilir.

Senaryolar için gereken temel kullanımlar geniş çapta bir karar verme dizisini kapsar. Tüm senaryolarda işe yarayan çıkarımların tümünü tanımlamak en güvenilir, en iyi planları sağlayan bilgiyi yaratacaktır. İş lideri senaryolar sayesinde gelecekte kararlarından ne beklendiğini bilecek ve senaryoları ortaya çıkararak gelecek belirleyicileri tanımlayabilecektir.

Blog Kategorileri