Scrum Tahminleme Yöntemleri

Bu yazımda Çevik süre tahminleme/planlama tekniklerinden 3 tipe değineceğim: Geniş Band Delphi, Planlama Pokeri ve Demirleme (Çapalama).

Geniş bant Delphi tahmin yöntemi efor tahmin etmek için uzlaşmaya dayalı bir tekniktir. Bu bir tahmin aracı olarak RAND Corporation 1950-1960s geliştirilen Delphi yönteminden kaynaklanmaktadır. Satış ve Pazarlama tahminleri, istatistiksel veri toplama sonuçları, proje süresi tahminlemeye kadar değişen alanlarda kullanımı vardır.

İlk toplantı kick-off toplantısı olur. Bu başlangıç toplantısında tahmin ekibi iş kırılım yapısını (WBS) oluşturur ve varsayımları tartışır. Toplantıdan sonra, her bir ekip üyesi, her görev için bir efor tahmini oluşturur. İkinci toplantı ise tahminleme seansını içerir ve takım bir grup olarak tahminleri revize etmeye ve uzlaşmaya çalışır. Tahmin seansından sonra, proje yöneticisi sonuçları özetler ve projeyi planlama için temel olarak kullanılacak düzeye hazır olana kadar tüm takımla gözden geçirir.

Delphi yöntemi aşağıdan yukarıya efor ya da zamanlama tahmini için temel sağlar ve detaylı bir iş kırılım yapısı oluşturulmasına yardımcı olur. Delphi seansı için başlangıç noktası tahmin edlecek olan problemin ortaya konması, ilk detaysız görev listesi ya da bir ön proje takvimi olabilir. Çıktıları şunlardır: detaylı bir proje görev listesi; ilişkili bir kalite listesi, süreç ile ilgili görevler; her katılımcıdan görev ve projeye ait tahmin varsayımları.

Ayrıca Scrum pokeri de denilen Planlama pokeri, çoğunlukla efor boyutunu tahmin etmek için kullanılan uzlaşmaya dayalı oyunlaştırılmış bir tekniktir. Planlama pokeri, yüksek sesle konuşarak tahminler yapmak yerine masaya numaralı kartları yüz aşağı oynayarak yapılır ve kartlar daha sonra açılarak ortaya çıkan sonuçlar tartışılır. Bu şekilde rakamları gizleyerek, grup yüksek sesle konuşulan ilk sayı tahmininden etkilenmemiş olur, ve demirleme (çapa atma tekniği) negatif yönü önlenmiş olur.

Agile ve Scrum Temelleri Eğitimi

Planlama pokeri Geniş Bant Delphi yönteminin bir çeşididir. En sık Scrum ve Extreme Programming için kullanılır.

Planlama pokeri kullanılarak diğer katılımcıların etkisi önlenmiş olur. Bir numara konuşulur veya önerilirse diğer katılımcılar psikolojik olarak etkilenebilir dolayısıyla bu yöntemle bağımsız düşünmek ve aynı anda kendi numaralarını önermek için katılımcıları zorlamak gerekir. Bu, tüm katılımcıların aynı anda kart göstermesi ile gerçekleştirilir. Destede kartlar üzerinde numaralar vardır, tipik bir yapıda Fibonacci sırasını gösteren kart numaraları kullanılır: 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… Fibonacci dizisi kullanılmasının nedeni büyük öğelerin tahmininde belirsizlik yatmasıdır. Saat yerine tahmin birimleri için puanlar da kullanılabilir.

Demirleme (çapa atma) yönteminde ortak insani eğilim kararları baz alınırken “çapa” olarak sunulan bilgilerin ilk parçası üzerinde çok kuvvetli güvenmeyi açıklayan bilişsel önyargı olduğudur. Bireylerin daha sonraki kararlar için bu bilgiyi bir başlangıç parçası olarak kullandığında karar verme sırasında, demirleme oluşur. Bir çapa belirlendikten sonra, diğer yargılar o çapaya göre ayarlanarak yapılır ve çapa etrafında diğer bilgileri yorumlama yönünde bir önyargı vardır.

Blog Kategorileri