Proje Yönetiminde Dönüşümler – 2

Çevik (Agile) Proje Yaklaşımı

90larda filizlenen geleneksel metottaki değişim yaklaşımları, 2001 yılında 17 yazılımcının Utah’ ta bir araya gelip, “Agile Manifesto”sunu ilan etmesiyle somut bir hal almıştır. Çevik yaklaşımın en önemli prensipleri;

  • Müşteri odaklıdır ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutar.
  • İteratif ve küçük parçalı teslimatları savunur.
  • Üst derecede koordinasyon – Yüz yüze iletişim
  • Kendi kendini organize eden geliştirme takımı. Ast-üst hiyerarşisinin olmadığı, herkesin birbirine inandığı ve iş çıkarmaya odaklı kendi kendini yöneten bir takım
  • Sürekli iyileştirme – Değişime yanıt veren, adaptif olan ve sürekli öğrenen bir takım olma

Bu yaklaşımın öncülerinden, manifestoda imzası bulunan 17 kişiden biri olan Ken Scwaber, 2004 yılında Scrum ile Çevik Proje Yönetimi’ ni ortaya koymuştur. Scrum’da;

  • Gereksiz dökümantasyon yoktur. Sonuçta dökümanı yazan yazmayı, okuyan okumayı sevmez.
  • İteratif ve ürün odaklıdır. Her sprint (belirlenen 1-4 haftalık periyotlar) sonunda kullanılabilen bir ürün parçası üretmeyi hedefler. Dolayısı ile, şelale yaklaşımına göre çok daha önceden kullanılabilen bir ürün ortaya çıkarılır.
  • Kısa vadeli planlar yapar, haliyle değişimlere kolayca ayak uydurur. Projeler süresince değişimler kaçınılmazdır. Hiçbir zaman proje başındaki ihtiyaçlar sabit kalmaz.
  • Her sprint sonu, müşteriye geliştirilen ürün parçacığı sunulur. Bu sayede uzun bir geliştirme sürecinin sonunda yapılan UAT seansları, 1-2 haftalık sprintler sonunda yapılmış olur. Müşterinin beklentisinin karşılanıp karşılanmadığı çok daha önceden görülmüş olur.

Diğer taraftan 2010 yılında David Anderson, Kanban metodunu IT yazılım geliştirmesine uyarladığı kitabını yayınladı. Toyotadaki üretim sistemi ve yalın üretim felsefesinden esinlenilen bu modelde, bir nehir misali, sürekli bir akışın olduğu ve akışın debisini sabit ve optimum düzeyde tutmayı hedefleyerek zamanında teslimat yapmayı (JIT, just-in-time) öngören bir anlayış hakimdi. Toyota firmasında büyük bir başarı getiren felsefe, IT alanında da başarıyı getirdi.

Hal böyle olunca, çevik yaklaşım fazlasıyla rağbet gördü ve kısa sürede bir çok kuruma yayıldı. Bu değişime sertifikasyon düzenleyen enstitüler ve büyük yazılım firmaları kayıtsız kalmadı. PMI, ACP (agile certified practitioner) sertifikasyonunu çıkardı, oracle, sap ve Microsoft, kendi proje yönetim metodolojilerinin yeni versiyonlarında agile yaklaşımı kendilerine uyarladılar. Yukarıda, 2012 yılında yayınlanmış karşılaştırmalı başarı grafiğini görebilirsiniz.

Günümüzde Proje Yönetim Yaklaşımı

Sonuçta hangi yöntem seçilecek olursa olsun, tercih edilen metodolojiye hizmet yerine, metodolojinin projeye hizmet edip katkı sağlaması ve başarıya ulaşmada yardımcı olması en önemlisidir.

Bugüne baktığımızda yazılım firmaları bu yöntemleri kendilerine ve sağlanan hizmetin tipine göre tekrardan biçimlendirip kendi kültürlerine en uygun metodolojiyi belirliyorlar. Örneğin bakım-destek süreçlerinde kanban metodu uygulanabiliyorken, cloud projelerde daha farklı yaklaşımlar kullanılabiliyor. Geleneksel yaklaşımla başlayıp, üretim-geliştirme safhasında scrum uygulanan hibrit modeller olduğu gibi, eğer ürün bir ERP yazılımı gibi standart bir versiyon içeriyorsa, standart versiyonun müşteriye kurulumunu yapıp, düzenlenen workshoplarda, gerçek müşteri dataları ile müşterinin gerçek süreçlerinin üzerinden geçilen ve prototipler oluşturularak iteratif şekilde çalışma modelleri de çok revaçta.

Sonuçta müşteri, yeni ürünü görmek ve bir an önce kullanmak istiyor. Kağıt üzerinde karşılıklı röportaj şeklinde yapılan analizler ve yazılan sayfalarca analiz dökümanlarının gerçekte işe yaramadığı zaman içinde acı ve masraflı şekilde tecrübe etmeyenimiz yoktur. Bu sebeple, proje yönetim metodolojisini seçerken öncelikle projenin türüne (ürün geliştirme, upgrade, ERP implementasyon vs.), sonra proje kısıtlarına, proje takımına ve müşterinin beklentilerine bakmak gerekir. Doğru metodoloji, iyi ve birbirine inanmış bir proje takımıyla başarının gelmesi kaçınılmazdır.

Blog Kategorileri