Proje Yöneticileri için Önemli Olan İş Analizi

Her tip projenin başarısını garantilemenin en iyi yolu deneyimli Proje Yöneticisine ve deneyimli İş Analistine sahip olmaktan geçer. Projenin başlangıcından itibaren birlikte çalışan bu iki birey beklenen çıktıyı net bir şekilde bulup doğru bir biçimde planlayarak başarı ihtimalini yukarılara çeker.
Her iki rol de, farklı görev alanlarında sorumlu oldukları ve birbirini tamamlayan vasıflara sahip oldukları için oldukça gereklidir. İki rol birbirine oldukça bağlı ancak tam olarak hangi benzerlik ve farklılıkları var ve neden bir projede ikisine de ihtiyaç duyuluyor?
İş analizi becerisi önemli düşünme becerilerini, çıkarım tekniklerini ve gereksinim analizi ile yönetimini içeriyor. Deneyimli proje yöneticileri bu becerilerden bazılarına sahip olabilirler ancak bunları iş analistlerinden farklı şekilde uygulayabilirler.

Kapsam araştırması proje yöneticisi ve iş analistlerinin birlikte çalışması gereken en önemli alandır. PMBOK’ta da bahsedildiği üzere proje kapsamına ek olarak, iş analistleri iş analizinin kapsamını tespit etmekle sorumludur. Kapsamın bu iki öğesi bir araya getirildiği zaman projenin tüm sınırları belirlenir. Kapsam ve proje hedeflerini belirlerken proje yöneticileri ve iş analistleri aşağıdaki başlıklar üzerinde fikir yürütebilirler:

Hedefleri Öğrenmek İçin:

• Analiz etmeyi ve proje için gerekli olan iş analizi eforunun zorluklarını ve seviyesini açıklığa kavuşturmak için analiz alanı araştırması yapmak gereklidir.

• İş alanını analiz etmek için 4 temel önemli öğeyi öğrenin.

• Kullanılan en yaygın analiz tekniklerini bilin.

• Gereksinimlerin izlenebilirliği için alternatifleri tartışın.

• Gereksinimleri analiz, kategorize etme ve yönetme için bir yaklaşım planlayın. Gerekli formalitelerin seviyelerini saptayın ve proje tip, öncelik ve risklerine bağlı olan gereksinimleri döküman etme için seçenekleri düşünün.

• Çeşitli yazılım geliştirme yaklaşımları ve proje tipleri (COTS, iş süreci gelişimi, yeni gelişim vs.) için uygun dokümantasyon seçenek ve tekniklerini tanımlayın.

• Gereksinimleri onaylamanın proje ve yazılım testi öğelerini nasıl etkilediğini anlayın.

• Teslimlerinizin niteliğini geliştirmek için iş analizi gereksinimlerinizi gözden geçirin

Giriş:

• İş analizi nedir?

• Bir iş analisti tarafından gerçekleştirilen başlıca görevleri gözden geçirin.

• Çeşitli gelişim metodolojileri bağlamında iş analizi görevlerini tartışın.

• Görevleri uygulamak için ihtiyaç duyulan önemli becerileri bu

Proje Katılımcıları ve Rolleri

• Tipik proje paydaşlarını ve rollerini tanıyın.

• İş analistinin bu katılımcılarla nasıl iletişime geçtiğini tartışın.

İş Analistinin Gözünden Projeyi İncelemek

• Doğru analiz eforunun harcandığından ve gereksinim eforunun uygun bir biçimde önceliklendirildiğinden emin olmak için projenin neden yapıldığını tanımlamak gereklidir. Bu bilgi, doğru çözümün gerçek problemi bulmak için tanımlandığından emin olmanızı sağlar.

• Projeye dahil olan iş paydaşları ve iş analizinden nasıl etkilendiklerini öğrenin.

• Analiz edilmek üzere ’nedir’ ve daha önemlisi ’ne değildir’ sorularını tanımlamak ve incelemek için bağlam diyagramı tekniğini öğrenin. Analiz, insanlarla diğer organizasyonları, var olan sistemleri ve diğer yazılım uygulamalarını birbirine bağlar.

• Bir iş analizinin, etkili analizler için gereksinimleri nasıl toplayıp organize edip sürdürmesi gerektiğini tartışın ve gelecek projeler üzerinde tekrar kullanın.

Blog Kategorileri