Kapsam Yönetimi- Proje Kısıtları, Varsayımlar ve Bağımlılıklar

Proje kısıtları, varsayımları ve bağımlılıkları terimleri benzer gözükse de pratikte kafa karıştırıcı olabilirler.  Bu üç kavram eğer doğru anlaşılır ve kullanılırsa proje yönetimi süreçlerinizi geliştirerek, proje başarınıza büyük fayda sağlayacaktır. Bu yazıda proje kısıtı terimi üzerinde duracağız. 
Proje Kısıtı ne demektir?

PMBOK 5. Versiyonuna göre, proje kısıtı  “projenin, programın ve portfolyonun hedeflerinin yerine getirilmesini kısıtlayan etkenlerdir”

Bir diğer tanım da “proje kısıtları, paydaşların veya çevrenin, proje takımının seçeneklerini sınırladığı zorunluluklardır.”

PMBOK 5. versiyona göre, proje yönetimi faaliyetleri, proje kısıtları arasındaki çekişmenin dengelenmesini içerir. Bu tarz durumlara aşağıdaki maddeler örnek gösterilebilir.

·Kapsam- Örneğin: Kontratta tanımlanan işler
·Çizelge- Örneğin:  Müşterinin belirlediği bitiş tarihi
·Bütçe- Örneğin: Sponsorun harcamalar konusunda belirlediği miktar
·Kalite- Örneğin: CMMI gibi kalite modellerine uyumluluk göstermek
·Kaynaklar- Örneğin: Kaliteli ve uygun insan kaynağının eksik olması
·Riskler- Örneğin: Doğal afet tehlikeleri

Proje kısıtları genel olarak, proje yöneticisinin her zaman belirli limitler ve zorunluluklar altında çalışmalarını yürütmesi demektir. Proje yönetimini, projenin başarılı olarak sonuçlanması için bu kısıtların dengelenmesi olarak da nitelendirebiliriz.  Ideal şartlar altında (proje kısıtının olmadığı durumlar), proje yöneticisi sınırsız seçeneğe sahip olabilir ama pratikte proje yöneticisi bilinen limitlerle çalışmasını öğrenmelidir. Proje yöneticisi, takımla birlikte, proje kısıtlarının değerlendirildiği ve dengelendiği proje planı yaratır.

Peki yukarıdaki altı kısıt dışında proje kısıtı var mıdır?

Evet. Organizasyon kısıtları, çevresel kısıtlar ve tedarik kısıtları da olabilir. 
Bir örnekle proje kısıtı konseptini anlayalım

Durum-  Proje yöneticisi bir objenin dizaynı için müşteriden onaya ihtiyaç duyabilir. Bu onay olmadan projenin ileryemediği durumlar olabilir.
Proje limiti- Bu durumda proje takımının kısıtı, müşterinin onayıdır. 

Proje yöneticisi, bu onayın iki haftada geleceğini varsayabilir fakat bu onay gelene kadar proje yöneticisi harekette bulunamaz. Onay gecikmiş olsa da bu onayın gelmesini beklemek zorundadır.

Proje kısıtlarında göz önüne aldığımız birkaç temel noktadan bahsedelim.

·Proje kısıtları tıpkı müşteriler gibi paydaşlar tarafından da belirlenir.
·Yeni proje kısıtları proje planına uygun olmalıdır.
·Proje kısıtları belgelenmeli ve iyi iletişimle aktarılmalıdır. Proje kısıtlarında eksik iletişim, projede başarısızlığa sebep olabilir.
·Proje kısıtları belgelenirken ayrı bir kısımda belgelenmelidir.

Blog Kategorileri