İş Analizi Süreci: 8 Adımda Etkili Bir İş Analisti Olmak Bölüm III

Adım 6 – Teknik Yürütmeyi Destekleyin

Bir iş analistinin görevlendirildiği tipik bir projede çözümün kayda değer bir kısmı takımın teknik yaratıcılık, uyarlama ve/veya yazılımı uygulamayı yürütmesini içerir. Teknik yürütme boyunca projenin başarısını sürdürmenize yardım etmeniz ve iş hedeflerinin karşılandığından emin olmanızı sağlamanızla ilgili birçok kayda değer destek görevi mevcuttur.
Bu adımın içerdiği anahtar sorumluluklarınız şunlardır:

• Tüm ihtiyaçları yerine getirildiğinden emin olmak için çözüm tasarısını yeniden gözden geçirmek ve projenin teknik alanını geliştirmeden ek iş ihtiyaçlarını karşılayan imkanları araştırmak.

• Teknoloji dizaynı ve yürütme süreci için ihtiyaçlar belgesini kullanışlı hale getirmek amaçlı tekrar paketlemek ve/veya güncellemek.

• Teknik ihtiyaçlar için iş bağlamını anladıklarından emin olmak için nitelikli garanti uzmanlarıyla anlaşmak. Bu sorumluluk, fonksiyonel gerekliliklerin kavrayışını net bir şekilde sunduklarından emin olmak için test planlarını ve/veya test dosyalarını içerir.

• Soruları cevaplamak ve teknik dizayn, yürütme veya projenin aşamalarını test etme süresince yüzeye çıkan her bir konuyu çözüme kavuşturmayı sağlamak için kendinizi uygun hale getirmek.

• Herkesin güncel belgelerle çalıştığından ve müsait paydaşların değişim konusundaki tüm kararlarda aktif olduklarından emin olmak için gereksinim değişikliklerini yönetmek.

• Uygulama zamanında, yazılım uygulamasının iş ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için iş komitesi tarafından tamamlanan çalışmaları test eden kullanıcı onayını yürütmek.

Tüm bu çalışmalar yürütme takımının projenin istenilen faydalarını fark etmesine ve yatırımın olumlu bir dönüş sağladığından emin olmasına yardım eder.

Adım 7 – İş Çözümleri Bulmayı Sağla

Teknoloji takımınız, iş hedeflerini teknolojik olarak karşılayacak parlak çözümler sunabilir, fakat eğer iş kullanıcıları kasıtlı olarak kullanmıyor ve her zamanki işe geri dönüyorsa, projeniz orijinal hedefler üzerinde yürümüş olmayacaktır.

Bu adımın içerdiği anahtar sorumluluklarınız şunlardır:

• İş sürecinde ne değişiklikler yapılması gerektiğini tam olarak dile getiren geçici ve gelecek iş süreci belge durumunu geliştirmek ve analiz etmek.

• Nihai kullanıcıları, eğitici maddelerle iş birliğini veya prosedür gereği değişiklikleri ve tüm süreci anladıklarından emin olmak için eğitmek; ve böylece uygun eğitici materyaller üretebilirler ve eğitimi koruyabilirler.

• İş süreçleri ve teknoloji değişiklikleri tarafından etkilenmiş diğer organizasyonel kazançları güncellemek için iş kullanıcılarıyla iş birliği yapmak.

Adım 8 – Çözüm Tarafından Oluşturulmuş Değerleri Belirlemek

Bir proje döngüsü boyunca çok şey meydana gelir… İş sonuçları tartışılır, Detaylar incelenir, Problemler büyük-küçük çözülür, İlişkiler kurulur, Değişim yönetilir, Teknoloji uygulanır, İş kullanıcıları çalışma yöntemlerini değiştirmek için eğitilir vs.

Bu aktivite telaşı ve teslime odak içinde büyük resmin takibini kaybetmek oldukça kolay. Bu değişiklikleri neden yapıyoruz ve organizasyon için ne değerler belirliyoruz? Ve hatta daha da önemlisi hala takipte miyiz? Yani,  teslim ettiğimiz çözüm aslında gerçekte ihtiyaç duyduğumuz değeri veriyor mu?

Başarılı projelerin takip kayıtlarından başka hiçbir şey organizasyon içinde daha olumlu bir ivme yaratamaz.

Bu adımın içerdiği anahtar sorumluluklarınız şunlardır:

• Projenin orijinal hedeflerinin uygulandığı kapsamı göstermesi için, iş hedeflerine karşı hazırlanmış güncel süreci değerlendirmek.

• Sonuçları proje sponsoruna, ve eğer uygunsa proje takımına ve organizasyonun tüm üyelerine iletmek.

• Bu projenin etkisini değerlendirirken keşfedilen yeni problemleri çözmek veya projenin iş hedef planlarını tamamıyla fark etmek için takip projelerini ve girişimleri ortaya koymak.

Blog Kategorileri