İş Analizi nedir ? İş Analistinin Görevleri nedir ?

İş analizi bir kurumun yapısını, temel prensiplerini ve işlemlerini anlamak için paydaşlar arasında bir bağlantı olarak görev yapmak ve kurumun hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayan çözümler sunmak için kullanılan Görevler ve Teknikler bütünüdür.

İş analizi kurumların hedeflerini nasıl gerçekleştirdiklerini anlamayı ve dış paydaşlara ürün ve hizmet sağlamak için kurumda bulunması gereken yetenekleri tanımlamayı kapsar. İş analizi, kurumsal hedefleri anlamayı, bu hedeflerin belirli amaçlarla bağlantısını kurmayı, kurumun bu hedef ve amaçlara ulaşabilmek için atması gereken adımları belirlemeyi ve bu kurumun içinde ve dışındaki çeşitli kurumsal birimlerin ve paydaşların nasıl etkileşimde bulunması gerektiğini tanımlamayı içerir.

Bir kurumun mevcut durumunu anlamak ya da iş ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda bir temel oluşturmak için iş analizi yapılır. Ancak çoğu durumda, iş analizi iş ihtiyaçlarını, hedef ve amaçlarını karşılayan çözümleri tanımlamak ve uygulamak için yapılır.

İş analisti, müşteriler, personel, bilgi teknolojisi (BT) uzmanları ve yöneticiler gibi işle etkileşimde bulunan çok sayıda kişiler tarafından sağlanan bilgiyi analiz eder ve sentezler. İş analisti, paydaşların sadece ifade ettikleri istekleri değil asıl ihtiyaçlarını ortaya çıkarmakla sorumludur. Çoğu durumda iş analisti kurumsal birimler arasında iletişimi sağlamak için çalışır. Özellikle iş analistleri bilgi teknolojilerinin sağladığı yeteneklerle iş birimlerinin ihtiyaçları arasındaki uyumu sağlama konusunda merkezi bir rol oynar ve bu gruplar arasında “tercüman” olarak görev yapabilir.

İş analisti iş unvanı ya da kurumsal rolü ne olursa olsun iş analizi aktivitelerini yürüten kişidir. İş analizini uygulayan kişiler için iş unvanları sadece iş analisti ile sınırlı değil sistem analisti, gereksinim mühendisi, süreç analisti, ürün yöneticisi, ürün sahibi, girişim analisti, iş mimarı, yönetim danışmanı gibi unvanlar ya da proje yönetimi, yazılım gelişimi, kalite kontrolü ve etkileşim planı gibi ilişkili dallar da dâhil diğer unvanlar olabilir.

Blog Kategorileri