İş Analizi Araçlarını 5 Kategoride İnceleyelim

1- Dışarıda ve dışarıdan etki eden iş çevresinin değerlendirilmesine bağlı stratejik analizler

2- İç kapasitenin değerlendirilmesine bağlı stratejik analizler
3- İhtiyaç olan en uygun iş stratejisini tanımlamaya yardım edecek bir strateji tanımı

4- Strateji uygulama ve gerçekleştirme

5- Performans ölçümü

Stratejik analizler- Dışarıdan etkiyen iş çevresi

Pestel analizi( Politik, Ekonomik,Sosyal, Teknik, Legal, Çevresel(Environmental): Bu analiz size daha kapsamlı olarak iş çevresini, fırsatları ve risklerinizi ayarlamanıza yardımcı olur. Böylelikle Pazar risklerinizi ve bu risklerin şirketinizdeki büyüme stratejisine etkilerini daha kolay bir şekilde yönetirsiniz. Genellikle bu teknik SWOT analizinin bir parçası olarak kullanılır. Aynı zamanda bir strateji, bir pazarlama girişimi ya da bir iş fikri keşfetmeniz için de kullanılır.

Porter’ın 5 kuvvet modeli:  Bu model sektördeki rekabetinin karakteriyle ilgili olan 5 belirgin kuvvetle iş pozisyonlarını ölçer. Rekabetin gücü şirketin potansiyel karlılık hacmine etki yapar. Kuvvetler rekabetin hacmini, pazara yeni girenlerin yarattığı tehdidin ne kadar olduğunu, tedarikçiler yanı sıra müşteriler tarafından yaratılan pazarlık gücünü, ikame ürünlerin pazara kattığı tehdit seviyesini içerir.

Stratejik analizler- İç Kapasite

MOST Analizi( Mission, Objectives, Strategies, Tactics): Misyon, hedefler, Stratejiler ve taktikleri detaylandırarak ve anlayarak işletmelerin sanayideki konumunu ve performansını arttırmaları için kendi yönlerini daha iyi ayarlamalarını sağlar. Bu analiz işteki zihninizi dağıtan şeyleri tanımlamanıza yardımcı olur. Aynı zamanda müşteriler ve tedarikçiler arasındaki pazardaki avantajları sürdürmenize yardımcı olur. Sonuçta, bu iş ve hedef tanımı arasındaki ilişkinin güçlü olmasına sağlar.

Kaynak Denetimi: İşinize dışarıdan ve içeriden gelen değişikliklere efektif bir şekilde cevap verebilmek için uygun kaynaklar ve bu kaynakların yeterlilikleri uygulanmaya hazır olmalıdır. Kaynaklar genellikle bazı kategorilerde gruplanır. Bu kategoriler; Finansal (Nakit, kredi, borçlar vb), insan kaynakları(iş beceri tabanı), fiziksel kaynaklar (Üretim tesislerinden bilgi işlem sistemlerine kadar) ve soyut olanlar( itibar, marka ve fikir hakkı vb).

Portfolyo analizi( Boston Box): Portfolyo, Pazar kaynaklarını israf eden, ekonomi ölçeklerini zarara uğratan ve pazarın bulunduğu yerde kargaşaya sebep olan büyüyen bir iş sorunudur. Boston Box, ürünlerin Pazar payı ve pazardaki büyümesine göre 4 kategoride incelenmesidir. Yıldızlar ya da yüksek büyümeli/yatırımlı ürünler; karlı işler ya da düşük yatırımlı işler; soru işaretleri, bunlar düşük paylaşım oranıyla yüksek büyüyen piyasalarda potansiyeli olanlar ve dogs.

Strateji tanımlama

SWOT Analizi:  Bu analiz şirketinizin iyi ve zayıf yönlerini, içinde bulunduğu fırsatları ve tehditleri belirlemenize yardımcı olacak bir analizdir. Tipik olarak bir uygulama(fikir üretme toplantısı) ya da beyin fırtınasının bir parçası olarak yapılır. SWOT analiziyle etkenlerin şuan ki durumuna bakılır. Örneğin ürünler, fiyat tespiti, karlılık, performans ve gelecekteki kültür, teknoloji ve Pazar kayması gibi etkenler…

Ürün Pazar büyütme matrisi( Ansoff Matrix):  Bu araç şirketin piyasayı ve pazarı anlamasına ya da iş geliştirme fırsatlarına yardımcı olur. Strateji geliştirme için 4 seçenek vardır. Pazara nüfus etme(Pazara girme) bunların birisidir. Yeni bir ürün geliştirmede diğer bir odak noktada satın alma yoluyla ya da ortak girişim yoluyla gerçekleşir. Üçüncüsü ise Pazar gelişimidir. Yeni marketlerin tümüne şöyle bir bakın ya da yeni alt kümeleri araştırın. Hali hazırda olan bir tanesini de büyüme stratejiniz olarak belirleyebilirsiniz. Dördüncüsü ise çeşitlendirme ya da yeni bir ürünü yeni bir pazara sokarken oluşturacağınız stratejidir.

Strateji uygulama ve gerçekleştirme

Mc’Kinsey 7-5 Modeli: Başarılı bir şirkette bütün iş parçaları ahenkli bir şekilde çalışır. Bu model birbirine bağlı olan etkenleri keşfederek bunların ne şekilde uyumlu çalışabileceğini anlamak için yardım eder. Bunlar tanımlanmış katı strateji unsurlarını yapı ve sistemleri içerir.

Performans ölçümü

Denge – İş Skor kartı: Skor kartının(karne) arkasında bulunan düşünce, performans, vizyon ve hedeflerin birbiriyle uyum sağlamasıdır. Bu sadece finansal performansın değerlendirilmesi anlamına gelmemektedir. Müşteri endişeleri, iş süreçleri, öğrenme araçlarının da değerlendirilmesi gerektiğini unutmamalısınız. Bu değerlendirmeler yapılırken 4 etken ağırlıklı olarak göz önüne alınır. Bu 4 etken: görevler, ölçümler, hedefler ve girişkenliklerdir. Bu değerlendirmenin diğer yararlarından biri de çalışanlar, stratejinin etrafında stratejiden sapmadan verimli bir şekilde çalışırken balans skor kartı iş stratejisine odaklanarak ekip tarafından net şekilde anlaşılmasına yardımcı olur. Bu değerlendirme yöntemi aynı zamanda gelecekteki performansı etki edecek eylemlerin daha iyi olması için liderlere yardımcı olur.

Blog Kategorileri