İş Analistlerinin Kurumsal Yapılar İçerisinde Konumlanmaları

İş Analizi, iyi sonuçlar elde edebilmek için birçok hizmeti kapsar.  Bu hizmetleri sadece iş çözümü olarak görmemek, iş analizinin çözümden daha fazlası olduğunun farkına varmak  organizasyonunuza değer katacaktır.

İş analizi sadece bilgi teknolojileri ile ilgili projeler için iş çözümleri sunmaz. İş analizi,organizasyon için en iyi sonuçların,stratejik, taktiksel ve operasyonel olarak tanımlanması ve teslim edilmesidir.

    Stratejik Analiz                               Taktiksel Analiz                                    OperasyonelAnaliz

    Kurumsal Analiz                            Bilgi İşlem Kurumsal Analizi                              Süreç Analizi

  Pazar araştırmaları                           Karar Analizi/İş Kuralları                                  Üretim Desteği

      İş Zekası                                           Kullanıcı Deneyimi

  Yönetim Danışmanlığı                          Değişim Yönetimi

       İş Değeri                                            Ürün Yönetimi

   Ürün Mülkiyeti                                          Bilgi Analizi

 

STRATEJİK ANALİZ
 
Organizasyon içindeki olası değişikliklere karşı olası sonuçların belirlenmesi, faaliyet çevresi ve organizasyonu inceleyerek strateji geliştirilmesini stratejik analiz olarak tanımlayabiliriz. Stratejik denmesinin sebebi organizasyonun üst düzey ve uzun vadeli yönüyle ilgili olmasından kaynaklanır.Analiz kelimesi ise daha büyük ve karmaşık bir yapıyı daha yönetilebilir küçük parçalara ayırmasıyla alakalıdır.
 
Stratejik Analiz Alanları
 
Kurumsal / İş Mimarisi –   kurumsal analizi yürütmek,tasarlamak ve planlamak için iyi tanımlanmış bir uygulama, organizasyon stratejisinin gelişmesi ve başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için bütünsel bir yaklaşım sergilenmesi
 
Kurumsal Analiz – iş ihtiyaçlarının,problemlerinin ya da fırsatlarının belirlenmesi için yapılan analiz, ihtiyaçlar üzerine doğal bir çözüm sunulması ve sunulan bu çözüm  için gerekli yatırımın sağlanması
 
İş Zekası – iş analizinin stratejik koludur, işletme adına teorideki en iyi sonucun hayata geçirilmesi için gerekli datanın kullanılmasıdır
 
Pazar Araştırması – organizasyon dışındaki fırsat ve tehditlerin belirlenmesi,belirlenen fırsat veya tehditler üzerine öneriler sunulması
 
Yönetim Danışmanlığı – örgütsel sorunları tespit etmek ve bu sorunları azaltarak organizasyonun performansını yükseltmek adına yapılan bir uygulama
 
İş Değer Yönetimi – yeni ve az bilinen bir kavramdır, çalışan değeri, müşteri değeri, tedarikçi değeri, kanal ortağı değeri, ittifak ortağı değeri, yönetsel değer ve toplumsal değer gibi değerleri içerir,ekonomik karı arttıran iş değerlerinin ölçülmesidir
 
İş Mülkiyeti – ürünün vizyonuyla ilgilidir,ürünün yol haritasının ve gelecekteki durumunun belirlenmesi
 
STRATEJİK ANALİZ ÜNVANLARI
 
İş Mimarı, Kurumsal Analist, Kurumsal İş Analisti, Proje Portföy Yöneticisi, Araştırma Analisti, Pazar Analisti, Pazar Araştırma Analisti, BI Analisti, Yönetim Danışmanı, İş Değeri Müdürü ve Ürün Sahibi.
 
STRATEJİK ANALİZ GÖREVLERİ
 
Örgütsel Modelleme, SWOT Analizi, Piyasa Araştırması, Yetenek Boşluk Analizi, Fizibilite Çalışmaları, Karar Analizi, İş Kuralları Analizi, Anketler, Süreç Modelleme, Kuralcı Veri Analizi, Kıyaslama ve Örgütsel Değişim Hazırlık Değerlendirmesi.( sadece bunlarla sınırlı değildir)
 
TAKTİK ANALİZİ
 
Taktik analizi için lastiğin yola vurduğu yerdir demek yanlış olmaz,stratejik analiz yürütmesi için öneriler sunan bir analiz türüdür. Bilgi teknoloji  çalışmalarını, Waterfall ya da Agile metodunun kullanıp kullanılmayacağını, iş analizi, ürün ve değişim yönetimini içerir.
 
TAKTİK ANALİZİ ALANLARI
 
BT İş Analizi – BT projelerinde belirli bir iş ihtiyacını,sorunu ya da fırsatı tanımak için iş çözümleri sunmak

Agile Analizi-bu BT projelerinde iş çözümü sunmak için kullanılır, analiz tek bir parça halinde değil küçük parçalar halinde,adım adım yapılır
 
İş Analizi – daha iyi kararlar alınabilmesi için bilginin, bilimsel bir sürece dönüştürülmesidir, açıklayıcı ve öngörülü analizi içerir
 
Karar Analizi/İş Kuralı – farklı kararların olası sonuçlarını, inceleyerek ve modelleyerek karar verme yaklaşımıdır,belirsiz koşullar altında optimal kararlar verilmesine yardımcı olur
 
Kullanıcı Deneyimi – bir ürün ya da hizmeti kullanan kullanıcının davranışını,tutumunu ve duygularını inceler

Ürün Yönetimi-ürünün yol haritasını ve vizyonunun gerçekleştirilmesine yönelik geliştirilen bir yönetim biçimi
 
Değişim Yönetimi – değişim ve bu değişimin uygulanması için organizasyonun geçiş sürecinin analizidir

TAKTİK ANALİZİ ÜNVANLARI
 
İş Analisti, İş Sistemleri Analisti, Sistem Analisti, Teknik Analist, Gereksinim  Mühendisi, Çözüm Mimarı veya  BT İş Analisti.

Taktik analizi alanında diğer ünvanlar; Agile Analisti, Agile Takım Üyesi, Veri Analisti, Karar Analisti, Kullanıcı Deneyimi Uzmanı, Ürün Müdürü, Değişim Yöneticisi
 
Taktik Analizi Görevleri
 
Gözlem, Röportajlar, Anketler, Odak Grup Tartışması, Gereksinim  Atölyeleri, Belge Analizi, Arayüz Analizi, Süreç Modelleme, Veri Modelleme, Veri Sözlüğü, Veri Akış Diyagramı, Beyin Fırtınası, Karar Analizi, İş Kuralları Analizi, Prototip, Tahmin, Risk Analizi, Satıcı Değerlendirmesi, Çözüm Kapsam Tanımlaması, Ürün Gereksinim Dökümanı, Kullanım Durumları, Kullanıcı Hikayeleri, Öğrenilmiş Kişilikler, Paydaş Haritası, Örgütsel Değişim Hazırlık Değerlendirmesi, Metrik ve Anahtar Performans Göstergeleri
 
OPERASYONEL  ANALİZ
 
Operasyonel analiz,iş operasyonlarının etkinliğini belirlemek için kullanılır. Şirketin üretim yöntemlerinin, malzeme maliyetlerinin, ekipman kullanımının ve işyeri koşullarının incelenmesini içerir.
 
OPERASYONEL ANALİZ ALANLARI
 
Süreç Analizi – iş sürecini ve prosedürünü analiz edilmesi,süreçteki problemleri tespit edip onların geliştirilmesi üzerine öneriler hazırlanması
 
Üretim Desteği – BT sistem ve uygulamaları için işletme tarafından son kullanıcının desteklenmesi
 
OPERASYONEL ANALİZ ÜNVANLARI
 
Operasyon Analisti, İş Süreçleri Analisti, Süreç Analisti, Sürekli İyileştirme Analisti, Üretim Destek Uzmanı, Üretim Destek Uzmanı ve Yardım Masası Analisti.
 
OPERASYONEL İŞ ANALİZ GÖREVLERİ
 
Gözlem, Süreç Modelleme, Belge Analizi, Kök Neden Analizi ve Problem Takip

Blog Kategorileri