İŞ ANALİSTLERİ: Şirketin Başarı Anahtarları

İş analistleri ve yaptıkları iş, şirketler için giderek daha önemli hale gelmeye başladı. Son birkaç yıl içinde iş analistleri gelişti ve geliştirildi, analiz yapma ve yazılım gereksinimlerini belgelemenin ötesine geçtiler. İş analistleri bugünlerde stratejik sorun ve fırsat tanımlamasını gerçekleştirmek, boşluk analizi ve fizibilite çalışmaları yapmak ve iş çözümleri geliştirmek gibi işletme genelinde önemli roller üstlenmişlerdir.
BABOK kurumsal iş analizini şöyle tanımlar;

• İş problem ve fırsatlarını tanımlar, analiz eder ve çözer.

• Çözümün uygulanabilirliğini denetler.

• Çözüm kapsamını tanımlar ve iş durumunu geliştirir.

• İş ihtiyacı ve çözümünü değerlendirir, geliştirir ve doğrular.

• Çözümün getirdiği iş faydalarını değerlendirir.

• Kurumsal iş analistlerinin çalışmalarının sağladığı fonksiyonlar;

• Organizasyonda düşünce liderliği yapması

• Yeni ürünler, piyasalar ve sistemler için fizibilite çalışmaları oluşturma

• Süreç iyileştirmeleri için stratejik öneriler yapma

• Genel iş stratejileri ile proje portföylerinin hazırlanması

• İş mimarisinin tartışılması ve geliştirilmesi

• İş alanlarının oluşturulması ve ayrıştırılması

PROJE İŞ ANALİZLERİ                 Kurumsal İş AnalizleriAktiviteler
PAYDAŞLARSistem Sahipleri                                      CIOGereksinimleri  Planlama                      
Sistem Kullanıcıları                             Liderlik Takımı YöneticileriBilgi Toplamak
Proje Müdürleri                                  VPSponsorla Tanışma
Arayüz Sistemleri                                        Analiz

Blog Kategorileri