İş Analistinin Projelere Sağladığı Değer

İş analisti için şunu söylemek yanlış olmaz; İyi bir iş analisti herhangi bir BT veya süreç iyileştirme projesine değer katabilir.
İş İhtiyacının Tespit Edilmesi;

İhtiyaçlar,  genelde daha düşük maliyete indirgeme üzerine kurulur. Mesela şüphe duyulmayan, bütçe üzerinde ciddi bir orana sahip olan bir ihtiyaç mobil maliyetlerin azaltılması olsun. Burada problemleri daha da sorgulayarak işe değer katabilirsiniz. Kısıtlayıcı teknoloji sebebiyle ortaya çıkan düşük müşteri memnuniyeti, çalışan hareketliliğindeki artış gibi ekstra problemleri de tespit edebilirsiniz.

Çözüm Seçeneklerini Göz Önünde Bulundurun;

İş sorununa göre çözüm de değişiklik gösterecektir. Çözüm seçeneklerini göz önüne alıp mevcut çözüm ve alternatifleri avantaj ve dezavantajlarını değerlendirerek en uygun çözüm olduğundan emin olmalısınız.

İş Gereksinimlerinin Tanımlanması;

Paydaş tanımlanması, iş gereksinimi tanımlanmasının anahtarıdır. Proje içinde cihazları yönetmek için BT çalışmaları uygun bir seçim olacaktır ama yazılım çözümü müşteri tarafından kullanılmayacak, sadece proje ekibi tarafından kullanılacaktır. Kullanıcılar göç halinde kurumsal başka bir yapılanmaya geçiş yapıyorsa, geçiş sürecini tasarlayarak işe değer katabilirsiniz. Bu süreç, talimatları takip etmek için  uygulama ekibi tarafından kullanılacaktır, bu yüzden bu çok önemlidir.

Fonksiyonel Gereksinimlerin Tanımlanması;

Fonksiyonel gereksinimlerin baştan ortaya çıkarılması zordur. İş analistleri, başlangıç durumunun  ve sonrasında da geri dönüşlerin belirlenmesi  için senaryolar kullanarak işe değer katabilir.

Çözüm Değerlendirme ve Doğrulama;

İş analisti bu süreçte objektif kalarak ve fonksiyonel gereksinimlerin giderilmesini sağlayarak sürece değer katabilir.

Blog Kategorileri