İş Analisti Mülakalatlarında Kullanılabilecek Sorular

– İş Analistlerinin Kurum içerisindeki rolü ve önemini tanımlar mısınız?

– İyi bir İş Analistinde bulunması gereken özellikleri nasıl tanımlarsınız?
– Yazılım Geliştirme Süreçlerinin tanımlayınız? Hangi süreçlerde görev aldınız?

– Su Şelalesi ve Çevik Yazılım Geliştirme Metodolojileri arasındaki farkları nasıl tanımlarsınız?

– İş Gereksinim Dokümanı ve Fonksiyonel Gereksinim Dokümanı arasındaki farkları nasıl tanımlarsınız? İlişkileri nedir?

– Sorumluluk Atama Matrisi (RACI) ne zaman kullanılır?

– İş Gereksinimlerinin yüksek kalitede olduğundan nasıl emin olursunuz?

– Gereksinim Yönetim Planında bulunan temel unsurlar nedir?

– Çevik Proje Yönetimi kapsamında Kullanım Şekli nedir? Nasıl kullanılır?

– İyi tanımlanmış İş Gereksinimlerinin özellikleri nedir?

– Fonksiyonel ve Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler arasındaki farkı nasıl tanımlarsınız?

– Gereksinim İzlenebilirliğin amacı nedir?

– Projelerde gereksinim değişimlerini yönetmek için etkili bir yöntem tanımlayınız?

– Mantıksal Veri Sözlüğü nedir? Oluşturmanın faydaları nedir?

– Gereksinim Toplam Faaliyetlerini planlamak ve yerine getirmek için hangi teknikleri kullanırsınız?

– Metadata nedir ve İş Analisti için önemi nedir?

– Kara Kutu Testi nedir ve ne zaman kullanılır?

– Paydaş analizi nedir? İş Analisti için faydaları nedir?

– Gereksinimi nasıl tanımlarsınız?

– MoSCoW nedir ve Gereksinim önceliklendirirken nasıl kullanılır?

– Fonksiyonel olmayan gereksinimleri nasıl sınıflandırırsınız?

– Gereksinim Toplama Atölye çalışmasına katılmak istemeyen bir paydaş ile karşılarsanız süreci nasıl yönetirsiniz?

– Bir Gereksinim Dokümanı zamanında teslim edemezseniz süreci nasıl yönetirsiniz?

– İş Gereksinim Dokümanı için paydaşlardan onay almanız gerektiği bir durumda onay süreci sürekli olarak ötelenirse ne yaparsınız?

– Bir meslekdaşınıza bir kavram veya bir araç ile ilgili mentorluk yapmanız gereken bir durum oldu mu? Nasıl bir yaklaşım sergilediniz?

– Bir proje sonucundan olumsuz etkilenen bir paydaş grubunu İş Analizi süreçlerine paydaş olarak katılımını nasıl sağlarsınız?

– Değişiklik Kontrol süreci uygulanmayan bir projede bu durumu yönetmek için nasıl bir süreç izlersiniz?

Blog Kategorileri