İnsan Kaynakları – Proje Yöneticilerinin Süreç ve İnsan Kaynağı Sorumlulukları

Projelerin başarılı olması neye bağlıdır ? Projenizde en küçük bir kompleksite dahi varsa iyi bir proje yöneticisine ihtiyacınız var demektir. Başarılı olması için, bir proje yöneticisinin hem proje yönetim süreçlerinde hem de insan kaynağı yönetimi için çok iyi yeteneklere sahip olması gerekir.

Proje yönetim süreçleri içerisinde;

· İşi ve projeyi, planlamak, tahmin etmek ve yapılandırmak

· Bir proje takvimi oluşturarak işlerin tanımlandığından, atamasının yapıldığından ve zamanında tamamlandığından emin olmak

· Proje bütçesini tahmin etmek ve yönetmek

· Proje sorunlarını tanımlamak, takip etmek, yönetmek ve çözümlemek

· Proje kapsamını kontrol altında tutarak, onaylı bir değişiklik dışında sadece anlaşılan kapsamın teslim edilmesini sağlamak

· Projede ihtiyaç duyulan bilginin tüm proje paydaşlarına iletilmesini sağlamak

· Proje risklerinin belirlenmesini, yönetilmesini ve karşılanma planlarının hazırlanmasını sağlamak

· Proje teslimatlarının istenen kalitede olmasını sağlamak

· Altyüklenicileri yöneterek, tedarik işlerinin beklentiler içerisinde gerçekleşmesini sağlamak

· Proje paydaşlarını belirlemek ve onlarla ilişkileri yönetmek

Sayılabilir. Bu, proje yöneticisi bu işlerin hepsini fiziksel olarak kendisi gerçekleştirir demek değildir, ama işlerin gerçekleştiğinden emin olur. Projede bir sorun yaşanırsa, kapsam kontrolden çıkarsa veya riskle karşılaşılırsa proje yöneticisi sorumlu tutulur.

Proje yönetim süreçlerini yönetmek için proje yöneticisinin organize olması, takip etmeyi bilmesi, süreç-odaklı olması, birden fazla işle aynı anda çalışabilmesi, sorunların kökenini anlayabilmesi, analitik yeteneklere sahip olması, iyi tahminler yapması ve öz-disipline sahip olması gerekir.

Süreç yeteneklerine ek olarak, proje yöneticisinin insan kaynağı yönetim becerilerinin de iyi olması gerekir.

· Proje yöneticisi disiplinli olmalı ve yönetim becerileri ile herkesin anlaşılmış süreç ve talimatlara uymasını sağlamalıdır.

· Ekibe liderlik etmeli ve onların proje başarısını istemelerini sağlamalıdır. Bu da ekibe bir vizyonu benimsetmek ile olur.

· Takım üyeleri için mantıklı, zorlayıcı ve net hedefler koymalı ve bu hedeflerine ulaşmalarını takip etmelidir.

· Takım geliştirme yeteneklerine sahip olmalı ve ekibin motivasyonunu yüksek tutmalıdır.

· İyi yazılı ve sözlü iletişim ve dinleme yetenekleri ile iletişimi proaktif olarak kullanmalıdır.

Proje yöneticisi proje ekibinin yönetiminden de sorumludur. İyi yönetim yeteneklerine sahip bir proje yöneticisi ile projenizde başarıya biraz daha yaklaşmış olacaksınız.

Proje Yönetimi ve İş Analizi Disiplinlerini Nasıl Entegre Edeceksiniz? Bu iki metodolojinin ortak yanları neler? Kafanızı kurcalayan bütün soruların cevabı bu e-kitapta! İndirmek İçin Tıklayın

Blog Kategorileri