İletişim Yönetimi – Hayır!

Proje yönetiminde en değerli ama aynı zamanda en az kullanılan kelimesi “Hayır”dır. Proje yönetiminin proje kapsamı, bütçe, zaman çizelgesi ve paydaşlarla alakalı olduğu düşünüldüğünde hayır kelimesinin proje yönetiminde etkisi nasıldır? Proje yöneticisi edineceğiniz tecrübeler size nasıl hayır deneceğini de öğretecektir.

Hayır kelimesi, içinde saklanmış bir çok anlam barındırır. Her proje yöneticisi bu kelimeyi projenin belli kısımlarında kullanmalıdır. Hayır kelimesi güç ile birlikte gelse de beraberinde pek çok tehlikeyi de getirir. Proje yöneticisi olarak kapsam, bütçe, zaman çizelgesi, kalite gibi pek çok faktörü hesaba katarak gelen değişiklik taleplerine hayır diyebilirsiniz. Hayır dediğiniz zaman karşınızdaki elinizdeki verileri ve neden hayır dediğinizi anlayarak size pozitif tepki verebilir veya bazılarının egosu zedelenebilir. Bu durumda yapılacak şey bu tipte insanların ileride fırsat çıkması durumunda kızgınlığının giderilmesidir.

Kariyeriniz boyunca çalıştığınız ekiplerden ve yöneticilerden neler öğrendiniz?
Kendi yaptığınız doğrular, başkalarında gördüğünüz yanlışlar neler?

Sizin Gibi #saglamyonetici Kayıtsız Kalmamalı!
Twitter’den #saglamyonetici hashtag ile görüşlerinizi paylaşın

Hayır kelimesi ile ilgili bir diğer problem de insan doğasıdır. Çünkü insan doğasında başkalarını mutlu etmek ister ve hayır deyince kendini kötü hisseder. Örneğin birine bir kez hayır dediysek bir daha hayır derken daha da kötü hissederiz bu yüzden proje yöneticisi kararlarında objektif olmalı ve otorite sağlamak adına hayır kelimesini kullanmamalıdır.

Bir diğer yaklaşım da proje yöneticisinin anlaşmacı taraf olması gerektiğidir. Proje yöneticisi proje kapsamının kontrol edilemeyecek kadar büyümesine hayır demeyi desteklerken aslında bu isteğin nasıl gerçekleştirilebileceğini ve nasıl ek kaynaklar kullanılabileceğini düşünmelidir. Eğer bir müşteri yeni eklemeler yapma isteği ile gelirse bu istek yazı ile belgelenmeli ve zaman, bütçe, efor ve yeni kapsamı gerçekleştirmek için kullanılacak kaynaklar hesaplanmalıdır. Böylece kapsam değişimi kontrol sürecinde işin, kaynakların ve yeni risklerin üzerindeki etkisi de ölçülmüş olur. Bu nedenle “hayır,belirlenen bütçe ve kapsam ile bunu yapamayız,ama….” şeklinde yeni alternatifler önermek hayır yerine daha uygun olacaktır.

Bu yöntem insanlara bir şeyi nasıl yapabileceğini söylemek için, iyi ilişkiler kurmak ve kariyerinizi geliştirmek açısından daha güzel bir yoldur. Müşterilere yeni alternatifler önerilmeli veya müşteriler yeni yaklaşımları tartışmak için hazırlanmalıdır.

Bkz. Kapsam Değişikliği Yönetimi

Hayır demek ayrıca üstlendiğiniz role göre de değişiklik gösterebilir. Eğer bütçe ve kapsamı birleştirecek bir anlaşma yapmakla sorumluysanız, hayır demeye hazır olmalısınız. Fakat bu hayır diplomatik bir şekilde, alternatif yolları içermeyen bir hayır olmak zorunda değildir. Bu nedenle işe başlamadan önce iyi tanımlanmış bir kapsam için sponsor ve paydaşlar ile hemfikir olmanız önemlidir.

Bkz. Proje Yönetiminin Ne Kadarı İdaridir?

Risklerin ve olası sonuçların tanımlandığı halde kişinin hala bunu düşük bütçe, az zaman gibi kısıtlı kaynaklarla yapabileceği konusunda ısrar ettiği durumlarda da hayır demenin zamanıdır.

Proje yönetimi iletişimle, aynı zamanda paydaşların ve müşterilerin hayır cevabı karşısında nasıl mutlu olacakları ile de alakalıdır. Paydaşların ve sponsorların amacı projenin başarı ile bitmesidir ve bu nedenle paydaşlar genellikle hayır cevabından hoşlanmazlar. Bu durumda aradaki iletişimin çok iyi sağlanması aynı zamanda paydaş yönetim planının hazırlanması, projenin düzgünce ilerlemesi açısından önemli bir rol oynamaktadır.

Kontrat ve özellikle kontratta belirtilen kapsam paydaşlar için yol göstericidir. Paydaşların yönetimini sağlayabilmek öncelikle her paydaşın kontrata hakim olmasını sağlamakla mümkündür. Aynı zamanda proje yöneticisi de kontratın her maddesine hakim olmalıdır. Müşterileriniz size yeni isteklerle geldiği zaman da direkt olarak hayır demek zor olabilir, bu nedenle onların isteklerinden anladıklarınızı kendi yorumunuzu katarak onlara iletirseniz, aradaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırabilirsiniz. Böylece istedikleri değişiklikler sonucu oluşabilecek farklılıklarla daha rahat baş edebilirsiniz. İletişim burada da önemli rol oynamaktadır.

Bkz. Projelerde İletişim Yönetimi Nasıl Yapılır?

Proje Yönetimi ve İş Analizi Disiplinlerini Nasıl Entegre Edeceksiniz? Bu iki metodolojinin ortak yanları neler? Kafanızı kurcalayan bütün soruların cevabı bu e-kitapta! İndirmek İçin Tıklayın

Blog Kategorileri