Global Düzeyde Agile’a Bakış

VERSIONONE tarafından global seviyede düzenlenen yıllık Agile raporu’nın 10. su geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Rapor sonuçları kuşkusuz Agile’ın artık sadece küçük şirketler, yada küçük talep-projelerde değil Dünya genelinde 20 bin üstü çalışanı bulunan ve her türlü projede öncül iş yapış şekli olarak yerini aldığını gösteriyor.

Anket sonuçları Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Asya, Avusturalya’yı içeren geniş bir coğrafyayı ve 4000’e yakın profesyoneli kapsamakta…

Rapordan bazı sonuçlar şu şekilde;

  • Ankete katılımcılarının %95’i organizasyonunların Agile’ı uyguladığını, sadece %1’i Agile implementasyonlarının başarısız olduğunu belirtmişler.
  • Agile’ın en büyük 3 kazanımı ise son 5 yılda değişmiyor: değişen öncelikleri yönetebilme kabiliyeti, takım verimliliği ve proje görünürlülüğünü sağlaması
  • Agile kültürel bir dönüşümü de gerektirdiğinden Agile Dönüşümlerindeki en büyük engeller genelde kültür etrafında toplanıyor; değişime direnç, değişebilme kabiliyeti ve yönetim desteği olarak görünüyor.
  • Scrum %70’le en fazla kullanılan Agile Yöntemi olmakla birlikte, Kanban’ı deneyimleyen ve uygulayan organizasyonların oranı her yıl artıyor.
  • Agile uygulamalarının başarısında şu 3 metrik genel olarak öne çıkıyor ; zamanında proje teslimatı, ürün kalitesi ve müşteri/son kullanıcı tatmini.

Anketin detaylarına şu şekilde ulaşabilirsiniz.

https://stateofagile.versionone.com/?utm_content=mega-nav

Blog Kategorileri