Genel- Program ve Port folyo Yönetiminde 2014 Analizi

110 ülkede 3025 kişi üzerinde yapılan bu araştırma, program ve portfolyo yönetimi alanında global bir bakış açısı sunmakta. Araştırmaya katılanların sektörlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

%11 Kamu Kurumları

%14 Finans Hizmetleri

%26 Teknoloji ve IT Hizmetleri

%49 Endüstriyel ürün ve hizmetler

Araştırma sonucu, değişiklik yönetiminde nasıl daha verimli çıktılar elde edebileceğinizin ipuçları yer almakta. Ayrıca daha önceki çalışmalarda elde edilen benzer mesajlarda yer alıyor… Aşağıda

2014 yılına ait belli başlı sonuçları görebilirsiniz:

1. Değişime ayak uydurmak üst yöneticiler ve CEO’ların en zorlandığı konulardan birisidir.

2. Bazı belirli sorunlar, son 10 yıldır hiç değişmedi.

3. Organizasyonlarda yönetim ekibi ve program yöneticileri arasında iletişim kopukluğu söz konusu.

Projelerin Başarısızlıklarında En Önemli 3 Neden (Yıllara Göre Dağılım)

2004: Kötü Tahminleme/Teslim Tarihleri, Kapsam Değişiklikleri, Çevresel koşullar.

2007: Kötü Tahminleme/Teslim Tarihleri, Kapsam Değişiklikleri, Yetersiz kaynaklar.

2012: Planlama sürecindeki kötü tahminleme, sponsor destek eksikliği, hedeflerin yetersiz belirtilmesi

2014: Planlama sürecindeki kötü tahminleme, proje ortasında kapsam değişikliği, Yetersiz kaynaklar.

Program Başarısındaki 5 Etken

Global Program Yönetimi araştırmasında elde ettiğimiz 5 etkeni doğru uyguladığınızda başarınız ve farkınız ortaya çıkacaktır:

1. Yüksek geri dönüş için portfolyo optimizasyonu

Eğer karar süreçlerinizde kaliteli veriler ve objektif kriterler kullanmıyorsanız, başvurduğunuz yöntemlerde bazı sıkıntılar yaşamanız kaçınılmaz. Tesadüflere yer vermeden, net bir metodoloji ile süreçlerinizi önceliklendirin ve değişiklik programınızı seçin. Bir başka fayda ise, eğer programda her hangi bir karmaşıklık yok ve stratejik açıdan önemini anlatabildiyseniz, sponsor desteği almanız hiç zor olmayacaktır.

2. Esnek olun

İşletme ve program yönetiminde son zamanlarda ortaya çıkan zorluklardan birisi, proje yönetimi süreçlerini organizasyona en hızlı nasıl adapte edilebileceğidir. Donanımlı bir ekip ve esnek yaklaşımlar ile cesur kararlar alarak süreci hızlandırabilirsiniz.          

3. Başarı İçin Yardımcı Olun

Organizasyon yapısı, planlama ve süreçler yardımcınızdır fakat program çıktılarını ekibiniz oluşturur! Uygun çalışma ortamının yaratıldığından, gerekli araç ve eğitimlerin sağlandığından emin olmalısınız.

4. Yönetim Ekibi ile İletişim Halinde Olun

İstenilen değişiklikleri net anlamanız program çıktılarının daha kaliteli olmasını sağlayacaktır. 

5. Program yönünü korumak için “sarsıcı” etkenleri ölçümleyin

Tehdit edici problemler ortaya çıktığında nasıl başa çıkacağınız konusunda fikriniz yok mu? Program yönetiminde riskleri tanımlamalı, sorunlarla baş edebilmeli ve gerektiğinde atmosferi değiştirebilmelisiniz.

Kaynak Link: https://www.pwc.com/ppmsurvey

Blog Kategorileri