Entegrasyon Yönetimi – Proje Beratında Belirtmeniz Gereken 12 Başlık

Proje beratı, projenizi tanımlama sürecinde kullanacağınız bilgilerin tamamını tutan belgedir. Proje yöneticisi tarafından hazırlanır ve proje sponsoru tarafından onaylanan belgede işlerin ne şekilde tamamlanacağının bilgisi yer alır. Bu bilgiler genel olarak şunlardır :

1. Proje Açıklaması: Projenin hedefleri yer alır. Projenin firmaya ne tür katkılar sağlayacağı belirtilir ve amaca ulaşmak için bu bilgiler ilgili kişilerle paylaşılır.

2. Proje Hedefleri: Başarıya ulaşmak için adımlar yazılır. Bu adımlar firmanın genel amaçlarını ve çıkarlarını desteklemelidir.

3. Kapsam: İki başlık altında incelenir. Çıktılar ve sınırlar. Her bir çıktıyı ayrıntılı tanımlar ile beslemek gerekir. Hangi sürecin ne tür çıktılar verdiği ve bunların nerede kullanılacağına dair herkes emin olmalıdır. Çıktılara ek olarak, proje sınırlarınızda belirtmelisiniz. Kapsam içi ve kapsam dışı koşulları belirlemeniz size yardımcı olacaktır.

4. Kaynakların Tahmini: Gerekli eforları hesaplayın ve bu hesaplamaları nasıl yaptığınızı belirtin

5. Süreçleri Hesaplayın: Efor saatleri hesapladıktan sonra, projenizin tamamlanması için gereken süreyi ve kaynakları hesaplayabilirsiniz.

6. Maliyet Tahmini: Efor saatlere dayanarak işçilerin maaşlarını ve diğer türden(ekipman, eğitim vs.) masrafları hesaplayın.

7. Varsayımlar: Doğru olduğuna inandığınız fakat tam emin olmadığınız durumları da burada ifade edin. Varsayımları tecrübelerinizden, paydaşlar ile beyin fırtınalarından ve risk yönetim planınızdan çıkarabilirsiniz.

8. Riskler: Gerçekleşmesi halinde proje için sorun ortaya çıkaracak dış kaynaklardır. Olma olasılığı ve etkileri kabul edilemeyecekse risk olarak listelenir.

9. Kısıtlar: Proje ekibi tarafından kontrol edilen iç veya dış kaynaklı durumlardır. Tam anlamı ile problem teşkil etmezler.

10. Bağlı Projeler: Şuan sürdürdüğünüz yada beklettiğiniz bağlı projeleri listeleyin. Bu adım ortak kaynakları kullandığınız projeler için önemlidir.

11. Proje Yaklaşımı: Öne çıkan proje parçalarını, kilometre taşlarını listeleyin. Ayrıca projenizde kullandığınız ilginç ve sıra dışı yöntemler içinde açıklamaları ekleyebilirsiniz.

12. Organizasyon: Proje yöneticisi, paydaşlar, proje ekibi, sponsor vs. hakkında kısa bilgileri burada listeleyin.

Blog Kategorileri