Eğitimde Agile Uygulamaları

Agile koçluk ve eğitimleri sırasında sıklıkla karşılaşılan sorulardan biri, “Bizde de uygulanabilir mı?” “Bizim şirkete uyar mı?” oluyor. Denemeden bilemeyiz tabii, ancak cevap çoğunlukla “Evet” 🙂
Nedeni ise şu: Agile bir kalıp, bir kurallar bütünü, bir süreç ya da proje yönetim şekli değil. Daha ziyade bir yaklaşım, bir iş yapış biçimi; ve odağa müşteriyi, değer katan çıktıları koyması, şeffaflık ve güven temelli olması, sürecin bütününü, özellikle israf ve tıkanıklıkları görünür kılması gibi yanlarıyla son derece güçlü, bir o kadar da esnek. Bu yaklaşım, kısıtlayıcı olmadan sorunları görmeye, çözüm aramaya olanak tanıyor; farklı çözümler deneyerek, kendi durumunuz için en doğru olanı bulmayı ve değişime cevap verebilmeyi sağlıyor.

Bu yazıda ise, agile yaklaşımların şirketlere sağladığı yararların dışında, daha farklı bir uygulamasından söz etmek istiyorum: Eğitimde.

Örnek olarak, Hollanda’daki Ashram Koleji‘nde, öğrenciler  derslerde Scrum kullanıyor. 2011 yılında başlayan bu uygulama, ilk olarak kimya öğretmenlerinin insiyatifiyle ortaya çıkmış. Öğrencilerin daha etkileşimli ve etkili öğrenmesini sağlayan Scrum uygulaması, aynı zamanda onlara takım çalışması, liderlik, dakiklik, planlama gibi pek çok beceri kazandırıyor, ve bugün de genişleyerek devam ediyor.

Yine benzer bir uygulama da, Chandler, Arizona’daki Blueprint Lisesi’nden.Agileschools’dan John Miller, Blueprint Lisesi’ne, öğrencileri 21. yüzyıla donanımlı ve yetenekli olarak hazırlamak konusundaki vizyonu hayata geçirmelerine yardımcı olmuş.

Scrum framework’ün kurucularında Jeff Sutherland de, “The art of doing twice as much in half the time” başlıklı TED konuşmasında ve “Scrum: The Future for Education?” konulu yazısında bu konuya değiniyor. Okul röportajları ve konuyla ilgili detayları ise, şu yazıdabulabilirsiniz. Röportajdan birkaç alıntı:

They also brought Scrum home, teaching it to their parents, using it for garage sales. One 4th grader reported actually teacher her mom, now she uses Scrum at her work.”
“A 4th grade teacher reported that kids would come in sick because they did not want to miss their Scrum. She actually had to send them home. ”

Son olarak, ilkokul 1. sınıfa giden bir kızın Kanban Board kullanma hikayesi‘ne bakalım. Çocuk büyüdükçe, board da evrilerek gelişiyor. Bu yöntemi okul öncesinden beri uygulayan baba, kızının nasıl daha çok sorumluluk alabildiğinden, ayrıca ne denli mutlu olduğundan söz ediyor.

Gördüğünüz gibi, yelpaze oldukça geniş: Lise – ilkokul, hatta okul öncesi… Bunların dışında, örneğin kendi uzun vadeli projelerini böyle yönetenlerin sayısı da hiç az değil. Kişisel olarak ben de, yapacağım işler için fiziksel bir Kanban Board tutuyorum. Şirket olarak iç işlerimizde, projelerimizde zaten agile yöntemler kullandığımızı söylememe gerek yok herhalde 🙂

Bugün agile yöntemlerin eğitim alanındaki uygulamalarından bahsettik. Bir başka yazıda yine görüşmek üzere!

Blog Kategorileri