Çevik Yaklaşımları ERP Projelerinde Nasıl Uygulayabiliriz ? – 3

Bir ERP projesi temel itibariyle aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır. Her bir parça için çeviklik adına neler yapılabilir sorusuna yanıt aradığımız yazı dizisine devam ediyoruz. Bu yazıda Program Deneyimleme ve Tasarım aşamalarını ele alıyoruz.

Program Deneyimleme ve Detay Gereksinimlerin Tariflenmesi aşamasında yapılabilecek olanlar:

Çevikliğin temelinde etkin geri bildirim vardır. Standart ERP programlarından birinin temel alındığı projelerde standart program deneyimini olabildiğince erken elde eden ve gereksinimlerini bunun üzerinden tarifleyen ve danışmanlarla beraber sürece katılan bir ekip başarılı bir projenin temelini oluşturur. Bu aşamada;

 • Analiz aşamasında program konusunda eğitilmiş kişilerin (tanımlanmış süreçler üzerinden) tekrarlı bir şekilde program deneyimlemesini sağlayın.
 • Deneyimlemenin belirli bir tekrar sayısına ulaşması konusunda ısrarcı olun. Kurulum ve Veri Girişi aşamasında tanımlanmış verilerin kullanıldığından ve gerektiğinde bu verilere yenilerinin eklenebildiğinden emin olun.
 • Geliştirme sürecinine kullanıcıdan alınan geri bildirimlerin esas oluşturduğunu belirtin ancak standart bir program kullanıyorsanız buradaki know-how ı vurgulayın. Standarttan uzaklaştıran değişimleri eski alışkanlıklar nedeniyle değil katma değer oluşturdukları için yapıyor olmalıyız.
 • Standart program üzerinden gelen yeteneklerin altını çizin ve gereksinimlerin yeni bir dille tariflenmesinin önünü açın.
 • Standart ERP’nizde varolan yeteneklerin kullanılması için farkındalık oluşturun; çeviklik hem yeni ERP nin şekillendirilmesinde hem de onun benimsenerek farklı yeteneklerinin harekete geçirilmesinde kullanılmalıdır
 • Gereksinimlerin bir kerede tüm detaylarının ortaya çıkmayabileceğini tüm paydaşlara vurgulayın
 • Dönün ve bu safhadaki hedeflerin ne kadarında başarılı olduğunu değerlendirin

Tasarım aşamasında yapılabilecek olanlar:

Tasarım, sürecin yeni düzende nasıl işleyeceğini tarif eder. Çevik yaklaşım nihai olduğu düşünülen ve detaycı bir tasarımı değil, esnek ve kullanıcı etkileşimine açık bir tasarımı önerir. Bu aşamada;

 1. Formlardaki görsel detaylardan ziyade fonksiyonaliteye odaklanın
 2. Kullanıcının program deneyimlemesinden istifade ederek yeni programın dili ile tasarım dokümanı oluşturun.
 3. Entegrasyon noktalarını standart fonksiyonalite üzerinden tasarlayın
 4. Alternatif senaryolar ortaya çıktığında bir önceki safhada gerçekleştirilen aktiviteleri her bir senaryo için tekrarlayın, kullanıcıların program deneyimi üzerinden en iyi tasarımı seçmelerini sağlayın
 5. Uyum ve fark noktalarını çıkararak geliştirme yapılacak başlıkları belirleyin
 6. PBI listesini oluşturun, geliştirme önceliklerinizi belirleyin
 7. Dönün ve bu safhadaki hedeflerin ne kadarında başarılı olduğunu değerlendirin

Bir sonraki yazımızda diğer aşamalara ilişkin önerilerimizi paylaşıyor olacağız.

Blog Kategorileri