Çevik Yaklaşımları ERP Projelerinde Nasıl Uygulayabiliriz ? – 1

Çevik metodolojiler ERP projelerinin başarısına katkı sağlar. Bu yargı teorik temelde doğrudur, pratikte ise bir ihtimalden ibarettir ve bu ihtimalin oranı bu metodolojileri ne kadar özümsemiş bir ekip olduğumuzla, pratik uygulamayı ne kadar iyi yaptığımızla, metodolojilerin şekli ve özü arasındaki ilişkiyi ne kadar kavradığımızla doğrudan irtibatlıdır.

Bunlar sık söylenegelen sözler olabilir, somut olarak ne yapabiliriz?

Bir ERP projesi temel itibariyle aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır. Her bir parça için çeviklik adına neler yapılabilir sorusuna birkaç yazı içerisinde yanıt vermeye çalışalım.

Hazırlık parçasında atılabilecek adımlar

 1. Metodolojinin getirdiği, getirebileceği verimlilik konusunda farkındalığınızı artırın
 2. Metodolojilerin hangi koşullarda daha iyi sonuç ürettiğini inceleyin,
  1. örneğin Scrum, Kanban, XP arasındaki farkları şirketin genel yapısına uygunluk açısından sorgulayın
  2. Hangi çevik pratikleri uygulayacağınıza karar verin ve bu pratiklere şirket kültürü olarak ne kadar yakın olduğunuzu sorgulayın
 3. Proje sponsorunu metodoloji konusunda sürece dahil edin ve desteğini alın
 4. Süreçte bir partner firma var ise sözleşmenin içerisine metodolojinin yansıdığından emin olun, şelale yaklaşımıyla sözleşme imzalayıp çevik yöntemler uygulamaya çalışırsanız ilk düğmeyi yanlış iliklemiş oluyorsunuz.
 5. Metodolojiler konusunda farkındalığa sahip bir ekip kurun veya varolan ekibi metodolojiler konusunda eğitin
  1. Ne yapacağız, nasıl yapacağız sorularının cevaplarından çok niçin bu şekilde yapıyoruz sorusuna cevap bulmak önemlidir. İlk ikisi operasyonu doğru yapmamızı sağlar üçüncü soruya verilen cevap ise metodolojiyi sahiplenme adına önemlidir ve işin özüdür. Ekipteki her bir kişi bu soruya cevap verebiliyor mu?
 6. Dönün ve arkanıza bakın, yukarıdaki maddelerin kaçında ne kadar başarılı oldunuz? Çoğu zaman bir ERP projesinin nihai başarı seviyesini henüz işin başlangıcında görmek mümkündür!

Bir sonraki yazımızda diğer parçalara ilişkin önerilerimizi paylaşıyor olacağız.

Blog Kategorileri