Bütün Resmi Görmek – Use Case (Kullanım Şekli) Diyagramları

Yazılım Projelerinde doğru çözüm tasarımı için en önemli aşama Projelerin Stratejik Analiz süreçlerinde ihtiyacın doğru tespit edilebilmesi için talep sahibi gözüyle “bütün resmin görülmesi”dir.
Bu sürecin başarısı İş Analistinin yetkinliklerine ve kullandığı araçlara bağlıdır. Sürecin başarısı için kullanılabilecek araçlardan bir tanesi UML Modelleme diyagramlarından Use Case yani Kullanım Şekli diyagramlarıdır. Use Case diyagramları Projelerin analiz süreçlerinde “Mevcut Durum”u ve “Hedef Durum”u tespit etmek ve talep sahibi paydaşlar ile mutabık kalmak üzere kullanılabilecek araçlardır.
Use Case diyagramlarının odak noktası “bütün resim”dir.

Use Case Nedir?

Use Case, bir sistem aracılığı ile sunulan veya sunulacak tek bir fonksiyonu tanımlamaktadır.

Diğer bir deyişle, kullanıcıların bir fonksiyon aracılığı ile sistem üzerinde gerçekleştirmek istedikleri işlemleri tanımlamaktadır.

Use Case Diyagramları

Sistemler, kullanıcıların iş süreçlerini desteklemek üzere geliştirilmektedir. Bu nedenle iş süreçlerinin sistemler aracılığı ile yürütülmesi aşamasında kullanıcılar sistemde birden fazla fonksiyona ihtiyaç duymaktadır.

Use Case Diyagramları, iş süreçlerinin yönetilmesi aşamasında ihtiyaç duyulan tüm fonksiyonları, bu fonksiyonları tetikleyecek aktörleri, fonksiyonlardan etkilenecek aktörleri ve fonksiyonlar arasındaki ilişkileri göstermek amacıyla kullanılmaktadır.

Özellikle çözüm gereksinimlerinin tanımlanmasında yetersiz kalmaktadır. Çözüm tasarımı sürecinde use case diyagramlarının ve dokümantasyonların ihtiyaç durumunda ekran tasarımları ve diğer diyagramlar ile desteklenmesi gerekmektedir.

Blog Kategorileri