Brainstorming Nedir?

Brainstorming Türkçe manasıyla “Beyin Fırtınası” hepimizin günlük iş yaşantısında aslında sık sık yaptığımız, doğru değerlendirme yapıldığında ise altın değerinde fikirlere ulaşabileceğimiz bir aktivitedir.

Ancak her işte olduğu gibi bu durum zaman zaman vakit kaybına yol açabilmektedir. Bu yüzden bu eylemin altın noktalarını bilerek ilerlemek önemli hale gelmektedir. Bu altın noktalar nelerdir:

Konuyu Sınırlandırmak ve Tanımlamak: Branstorming kapsamında ele alınan konunun çerçevesi belirlenmiş olmalıdır. İhtiyacın ne olduğu,  zaman kısıtı ve diğer parametreler (elimizdeki kaynaklar vb.) tanımlanmalıdır.

Zaman: Zamanın ne kadar değerli olduğuna tekrar değinmek isterim; özel yaşantımızda olduğu gibi iş yaşantımızda da çoğu zaman işlerimizi yetiştirmekte zorlanıyoruz. Özellikle toplantılarda da çoğu zaman aslında konunun dışına çıkarak veya ihtiyaçları tam olarak netleştirmeyerek aynı noktalarda karar alamayarak yerinde saydığınız olmadı mı, işte tam olarak bundan bahsediyorum. Bu da aslında zaman kısıtının çerçevesinin ve zamanın değerinin tam olarak bilinmemesinden kaynaklanmaktadır.

Analiz Etmek: Branstorming esnasında bir çok fikir açığa çıkmaktadır. Açığa çıkan bu fikirleri değerlendirmek önem kazanmaktadır; çünkü ihtiyacımıza yönelik neyin değerli bilgi neyin gereksiz bilgi olduğunu anlamak ve analiz etmek son derece önemlidir. Bu yüzden sadece kendi fikrimize odaklanarak analiz etmek değil, bir çok fikirden ihtiyaca yönelik olan bilgileri derlemek, analiz etmek gerekmektedir.

Mevcut Durum Analizi ve Veriler: Branstorming esnasında ortaya çıkan fikirlerin mevcut sürece dayandırılması ve gerekirse veriler üzerinden de desteklenmesi önemlidir. Çünkü var olduğunuz mevcut noktayı bilmiyorsanız aslında onu nasıl geliştirebileceğinizi çözümlemek son derece güç ve hatta imkansız bir hal alacaktır.

Branstorming eyleminde de aklıma hep 5N1K gelmekte ve doğru fikirleri yakalamaya faydalı olduğunu düşünmekteyim.

NE→ İhtiyaç Nedir, konuyu sınırlandırmak ve tanımlamak

NEDEN→ Neden ihtiyacımız var, analiz etmek

NASIL→ Mevcut değerlerimizi nasıl iyileştirebiliriz, yöntem

NEREDE→ İhtiyacın uygulama alanını belirlemek, uygulama alanı

NE ZAMAN→ Planlama ve zaman

KİM→ Planlama da yer alacak kişiler

Zamanınızı daha değerli ve efektif kılabilirsiniz, bunun için doğru fikirlere odaklanın.

Konuyu çok sevdiğim bir sözle de tamamlamak istiyorum.

“Creative thinking is not a talent, it is a skill that can be learnt. It empowers people by adding strength to their natural abilities which improves teamwork, productivity and where appropriate profits.” Edward de Bono

Yazar : Başak KURTARAN, MBA

Blog Kategorileri