Bankacılık Sektöründe Big Data Analizi

Hayatımıza kısa bir süre önce giren Big Data (Büyük Veri) kavramı, farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir çok işletme için hayati önem taşımaktadır. Büyük veri teknolojilerinde iş zekasındaki tanımlayıcı istatistiklerden ziyade doğrusal olmayan sistem modellemeleri kullanılarak farklı veri kümelerinden doğrusal olmayan ilişkiler ve regresyonlar çıkarılabilmektedir. Müşteri memnuniyetiyle doğrudan ilintili olan bankacılık sektörü de bu kavramdan en çok faydalanlardan biri olarak bilinmektedir. Veri çeşitliliği ve boyutunun fazla olduğu bu sektörde bilgiye erişim ve yönetim doğru analizlerle kolaylaştırılabilmektedir.
Bankalarda pazarlama ve ürün geliştirme departmanlarının sınırlı bilgi erişimleri sebebiyle, müşteri ihtiyaçları eskiden hesap hareketlerinin takibi ve segmentasyon gibi geleneksel yöntemlerle analiz edilebilmekteydi. Ancak büyük veri teknolojileri sayesinde artık bankalar bir cep telefonu uygulamasından, müşterisi olup olmaması farketmeksizin, kişilerin günlük aktivitelerini izleyerek yaşam stili skoru modeli çıkarabilmektedir. Topladıkları bu data ile yeni bir ürün veya hizmet geliştirerek, mevcut müşteri memnuniyetini arttırırken, müşterisi olmayan kişileri de nasıl potansiyel müşteri haline getirebileceklerini analiz etmiş olmaktadırlar.

Müşteri memnuniyeti kadar müşteri mumnuniyetsizlikleri de büyük veri sayesinde artık daha hızlı analiz edilebilmektedir. Şikayet siteleri üzerinden bankalar hakkında yazılan şikayetler ve yorumlar kelime bazında filrelenip ayrıştırılarak işleme alınabilmektedir. Henüz bankalar müşterilerinin şikayet, talep ve önerilerine gerçek zamanlı bir çözüm önerisi üretemiyor olsalar da gelişen büyük veri teknolojileri ile bu da çok yakın bir zamanda mümkün olacaktır. Böylelikle, müşteri şikayetini girdiği anda banka kişinin ihtiyacına özel bir çözüm önerisi sunabilecektir.

Yoğun para hareketleri nedeniyle dolandırıcılık girişimlerinin kaçınılmaz olduğu bankacılık sektöründe derin analiz gerektiren bir diğer konu da dolandırıcılık tespitidir. Dolandırıcılık tespitinde, müşterilerin hangi lokasyondan ve kanaldan ne tür bir işlem yaptığı gibi bilgilerin takibi ile aktivite desenlerinn çıkarılması en yaygın kullanılan yöntemlerdendir. Ancak söz konusu bilgi güvenliği olduğunda sadece müşterilerin tuş hareketlerinin izlenmesi yetersiz kalmaktadır. Büyük veri teknolojileri sayesinde, sektörde bu konuda yaşanmakta olan tüm örneklere ait farklı veri tabanlarından ve veri sağlayıcılardan yüksek hacimde gelen dataların  belirli araçlar sayesinde analiz edilerek, dolandırıcılık girişimlerinin gerçek zamanlı olarak engellenmesi mümkün olabilmektedir.

Günümüzde Big Data, sahip olunan ve olunmayan tüm verilerin entegre edilmesi imkanını sunarak bankalardaki analiz süresini kısaltmış ve daha hızlı aksiyonlar alınabilmesini sağlamıştır. Bu, bankalardaki operasyonel verimliliği arttırmanın yanı sıra artan müşteri beklentilerini kaşılayabilme ve sektördeki pozisyonunu daha ileriye taşıma imkanılarını da beraberinde getirmektedir. Bilgi paylaşımının yoğun ve hızlı olduğu bu çağda, bankaların da büyük veri alanındaki gelişmeleri yakından takip etmesi ve kendi stratejisine uygun olacak yöntemlerle analizlerini gerçekleştirmesi artık bir ihtiyaç değil, zorunluluktur.

Yazar : Ece HAZNEDAROĞLU

Blog Kategorileri