BABOK V3 ve V2 Karşılaştırması:

BABOK V3 2015 Nisan’da IIBA tarafından yayınlandı. Bir önceki versiyon BABOK V2 2009 yılında yayınlanmıştı ve aradan geçen 6 yıllık uzun süre, BABOK içeriğinin yüzde 50’ye yakın değişmesi sonucunu doğurdu.
BABOK V3 ile beraber sertifikasyon yapısı da tamamıyla değişti. Eylül 2016’dan itibaren geçerli olacak yeni sertifikasyon yapısı ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. BABOk V3 ile V2 arasındaki temel farklar, farkların grafiksel gösterimi ve detaylı bir makale aşağıda yer almakta.
BABOK V3 ve V2 arasındaki temel farklar:

• Yeni bölümler: BABOK V3’te, bir önceki versiyonda yer almayan aşağıdaki bölümler eklendi

– BA Core Concept Model (BACCM)

– Perspectives

• BABOK V3 bilgi alanlarında temel değişiklikler:

– Business Analysis Planing and Monitoring: Bilgi alanı ismi V2 ile aynı. Toplam görev sayısı 6’dan 5’e düştü. Bazı görevlerin içeriğinde yer değiştirmeler var ve genel olarak kapsam detaylandırıldı.

– Elicitation & Collaboration: Bilgi alanı ismi V2’de Elicitation. Paydaşların iş birliğinin sağlanması vurgusu ön plana çıkarıldı. İş analizi bilgisinin iletişimi ve paydaş işbirliğinin sağlanması görevleri eklendi.

– Requirements Lifecycle Management: Bilgi alanı ismi V2’de Requirements Management and Communication. Görev içeriklerindeki yer değiştirmelerle birlikte gereksinimlerin bir yaşam döngüsü olduğu vurgusu ön plana çıktı.

– Strategy Analysis: Bilgi alanı ismi V2’de Enterprise Analysis: 4 görevle daha özet ve strateji odaklı bir yapıya dönüştürülmekle birlikte görevlerin içeriğini oldukça geniş olduğu göze çarpıyor.

– Requirement Analysis and Design Definition: V2’de: Requirement Analysis. Adından da anlaşılacağı üzere tasarım vurgusu ön plana çıkarıldı.

– Solution Evaluation: V2’deki ismi: Solution Assesment and Validation. Çözüm performansının ölçülmesine yönelik yeni görevlerle kapsamı genişledi.

• BABOK V3’te 16 yeni teknik tanımlandı.

• BABOKV2’de 32 olan görev sayısı, (Eklenen 8 görev ve çıkarılan 10 görev ile) BABOKV3’te 30 oldu. Görevler bir ksımı başka görevlerin altında tanımlandı, bir kısmı ise başka görevlerle birleştirilerek yeni görevler tanımlandı. Toplamda görev içerikleri genişlemiş oldu.

Detaylı bir karşılaştırma için: https://www.batimes.com/articles/babok-version-3-vs.-version-2-taming-the-new-guide-part-1-knowledge-areas-and-tasks.html

Blog Kategorileri