“Agile Yöntemlerin Avantajları ve Dezavantajları”

Dijitalleşmenin her sektörde önlenemez yükselişi ve buna bağlı olarak artan rekabet ortamı, Müşterilerin başlangıç safhasında vermiş oldukları gereksinimlerinin sürekli değişmesine neden olmaktadır. Bu değişime ayak uydurmak için organizasyonların hızlı cevap verebilme yeteneğini kazanmaları artık bir zorunluluktur. Ancak bir organizasyonun değişikliklere hızlı cevap verebilmesi için bütün süreçleri ile birlikte değişimi kabul etmek ve bunu sürekli uygulamak gerekmektedir.

Günümüzde halen kullanılmakta olan “Önceden planlamaya dayalı” alışılagelmiş proje yöntemleri, müşterinizin asıl önem verdiği “değişim” sorunsalına cevap verememektedir. Bu şekilde yönetilen projeler bütçenin ve/veya sürenin üzerinde veya istenenden daha az fonksiyonalite ile tamamlanmaktadır. Bu nedenlerden dolayı son yıllarda ağırlıklı olarak belirsizliğin yüksek olduğu yazılım ve bilişim sektöründe kullanılmaya başlanan Agile (Çevik) yaklaşımlar hayatımıza çok hızlı bir şekilde girmiştir. Agile Yöntemler yeni veya hızla değişen iş süreçlerini ya da projelerdeki karmaşık durumları yönetmek için kullanılmaktadır. Yinelemeli bir proje yönetimi olan Agile’ın temelinde, işbirliği ve hızlı bir şekilde değişime cevap verme yeteneği bulunmaktadır.

2001 yılında 17 yazılım üstadı tarafından yayınlanan ve 4 maddelik değerler topluluğundan oluşan Agile Manifestosu, sol taraftakilerin değerini kabul etmekle beraber sağ taraftakileri daha değerli bulmaktadır.

1. Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere
2. Kapsamlı dokümantasyondan ziyade çalışan yazılıma
3. Sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteri ile işbirliğine
4. Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye

Peki, bu denli popüler olan Agile Yöntemlerin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Avantajları:

  • Kısa planlanmış döngüler, değişen gereksinimler ve ani ortaya çıkabilecek değişiklikler için organizasyonunuza esneklik imkânı tanır.
  • Müşterileriniz ürünü oluşturmak ve çıkan problemler kolayca çözebilmek için aktif bir şekilde geribildirim sağlar.
  • Ekip katılımına öncelik verilerek kurulan iletişim sayesinde sorunların daha hızlı çözülmesini sağlar.
  • Proje hızla ilerlerken ortaya çıkan her problem bir sonraki döngüde daha iyi bir çözüm için basamak olarak kullanılır.

Dezavantajları:

  • Ürün gereksinimleri sürekli değişebileceğinden maliyetler peşinen tahmin edilemez.
  • Müşterilerden sürekli geri bildirim almak sizi alaşağı edebilir ya da bazı müşterilerin zamanı ve hiç ilgisi olmayabilir.
  • Müşteriler geri bildirim vermek istediklerinde akıllarına gelebilecek yeni istekler ek fazları ortaya çıkarır. Bu durum proje maliyetlerini ve süresini uzatabilir.
  • Müşteri ile iletişimi zor olan büyük Kurumsal yapılarda uygulamak zor olacaktır.

Siz de projelerinizin gerçek anlamda başarı ile tamamlanmasını istiyorsanız, değişime direnmeyen ve müşteriden sürekli geri bildirim alınarak ilerlenen Agile yaklaşımını uygulamalısınız.

Referans: Agile Manifesto

Blog Kategorileri