Agile Ne Değildir ?

Günümüzün kompleks ve değişken ihtiyaçlarının ortaya çıkardığı “planlayamama, ön görememe, kalite” problemlerini verimli bir şekilde çözmek  için oluşturulan bir “ürün geliştirme çerçevesidir” Agile pratikler. Böyle bir çerçeveye ürün geliştiren tüm kurumların ihtiyaç duyması ve bu kurumların birbirinden çok farklı organizasyonel kişiliklere sahip olması Agile çerçevesinin/metodolojilerinin istemeden de olsa yanış algılanması ve uygulanması sorunlarını doğurmaktadır.

Yazımın devamında en temel doğru bilinen yanlışların neler olduğundan bahsedeceğim;

Yanlış 1: Agile sadece hızlı ürün geliştirmektir.

Doğrusu: Agile pratiklerde temel amaç; şeffaf, çabuk adapte olabilen, denetime açık, bireylerin güven ortamı içerisinde inisiyatif alarak kaliteli ürünler ortaya çıkarmasıdır. Bu kriterlerin soncu olarak sürekli iyileşen bir ürün geliştirme döngüsü oluşur ve bunun da hıza daha doğrusu verimli çalışmaya pozitif etkisi vardır.

Yanlış 2: Agile süreçlerde dokümantasyona gerek yoktur.

Doğrusu: Agile’ın temellerini oluşturan ve 2001 yılında bir grup yazılım üstadının bir araya gelerek yayımladığı Agile Manifesto’nun ilgili bölümünde “Çalışan yazılım detaylı dokümandan daha iyidir” der. Yine bu manifestoda altını çizdikleri konu Çalışan yazılım “daha” iyidir fakat bu yorum dokümantasyonun hiç olmamalıdır değil “odak” veya “hedef” olmamalıdır şeklindedir. Yani doküman hazırlamanın ana hedefi kaliteli yazılımları ortaya çıkarmak ve ürün yaşam döngüsünde o ürünü desteklemektir.

Yanlış 3: Agile da planlama yoktur. İstediğimizi yaparız.

Doğrusu: Agile metodolojilerden özellikle Scrum’da referans noktası “Ürün”dür. Ürün için aşağıdaki sıralamada bir planlama süreci vardır.

  • Ürün Vizyonu: Ürünü ne için yapıyoruz?
  • Ürün Yol Haritası: Ürünün geliştirme sürecinde ve sonrasında üst seviyede hangi değişimler olacaktır?
  • Sürüm Planlama: Ürünün versiyonları yılın hangi periyotlarında devreye alınacaktır ve kaç adet Sprint’den oluşacaktır?
  • Sprint Planlama: 2-4 Haftalık süreler içerisinde ürünün hangi özellikleri geliştirilecektir?

Bütünden detaya doğru yapılan bu planlama günlük olarak da (Daily Scrum) takım tarafından kontrol edilir.

Yanlış 4: Agile ve Scrum aynı şeydir.

Doğrusu: Başta da ifade ettiğimiz gibi Agile, bir yaklaşım ve çatı prensiplerden oluşturmuştur. Agile prensiplere sahip Scrum, XP, Kanban, DSDM vs. gibi çeşitli metodolojiler vardır. Dünyada ve ülkemizde bu metodolojilerden en çok tercih edileni Scrum’dır. Bunun sebebi de Scrum’ın diğer metodojilere göre daha yapısal olmasıdır.

Yanlış 5: Agile da raporlama yoktur.

Doğrusu: Agile pratiklerde “hesap verme” gibi bir yaklaşım yoktur. Ancak şeffaflık ilkesi gereği takımlar tarafından yapılan işler kolaylıkla takip edilir ve özellikle Scrum metodolojisinde Sprint sırasında Burn-Down, Burn-Up chartlar ile ilerleme izlenebilir. Buradan hareketle daha detaylı raporlamalar alınabilmektedir.

Yanlış 6: Agile metodolojileri kullanan kurumlarda performans değerlendirmesi yapılamaz.

Doğrusu: Agile metodolojiler bireysel değil takım performansını ön planda tutar ve takımın performansı ortaya çıkan ürünün kalitesi, müşteri memnuniyeti ile ürün vizyonundan başlayan hedeflerin gerçekleşmesi ile ölçülür.

Yanlış 7: Agile ve Waterfall metotlar birbirine rakiptir. Birini kullanıyorsan diğerini asla kullanmamalısın.

Doğrusu: Waterfall ürün geliştirme Scrum, XP, Kanban gibi bir metodolojidir ve kendine özgü sıralı bir ilerleme yöntemi vardır. Kurum dinamikleri yapılan işin içeriği, ürün geliştirme sürecindeki değişkenlik gibi konular göz önüne alınarak hangi metodolojinin hangi kurum ve proje için uygun olduğuna karar vermek gereklidir.

Yanlış 8: Agile metodolojilerden Scrum’da Geliştirme Takımına sonsuz bir güven vardır. Her şeye takım karar verir. Başka kimsenin söz hakkı yoktur.

Doğrusu: Scrum iş birliği ve inisiyatif alma açısından takımı özerkleştirir. Teknik konularda yorum yapma, işlerle alakalı terminleri verme konularında takım bağımsızdır. Ancak ürünün son kullanıcı açısından değerli ve anlamlı olması Product Owner’ın sorumluluğudur. Takıma tabi ki güvenip sorumluluk vereceğiz fakat çıktılarla ilgili de takımın tamamının sorumlu olduğunu unutmayacağız.

Blog Kategorileri